Tytuł Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
ISSN 2391-9973
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
2016, Tom 23, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Magdalena Bełza Zenon Gajdzica Dorota Prysak s. 9-11
Introduction Magdalena Bełza Zenon Gajdzica Dorota Prysak s. 12-14
O splocie problemów i badań pedagogiki specjalnej z refleksją metodologiczną, aksjologiczną i antropologiczną Marek Rembierz s. 15-38
Metodologiczne podobieństwa i rozbieżności między pedagogiką specjalną i studiami nad niepełnosprawnością Marcin Wlazło s. 39-47
Analiza antropologiczna jako transformacja: problemy i techniki generowania tematów kulturowych Beata Borowska-Beszta s. 49-64
Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością – sprzymierzeniec czy wróg pedagogiki specjalnej? Marcin Wlazło s. 65-74
Od analizy sekwencji do rekonstrukcji dialogiczności – wykorzystanie metody dokumentarnej w analizie narracyjno-biograficznej Sławomir Krzychała s. 75-92
Miejsce metod jakościowych w diagnozie i praktyce logopedycznej Elżbieta M. Minczakiewicz s. 93-108
Grounded theory and its application in studies on disabled students’ reality Magdalena Bełza Katerina Janku s. 109-119
Refleksje wokół studium indywidualnego przypadku : z doświadczeń własnych o (nie)poprawnościach i dobrych zwyczajach Krystyna Moczia s. 121-132
Traps of incommensurability in the case study of a person with disability Zenon Gajdzica s. 133-144
Doświadczanie sytuacji trudnych na przykładzie prowadzenia badań w działaniu Dorota Prysak s. 145-160
Ogólne informacje dla autorów oraz przebieg i zasady procedury recenzowania s. 161-162