Tytuł Studia Językoznawcze
ISSN 1730-4180
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Językoznawcze
2009, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
In memoriam : Profesor Wojciech Ryszard Rzepka Mirosława Białoskórska s. 9-10
Pożegnanie Dorota Kozaryn s. 11
Zakłócenia w komunikacji językowej w dzisiejszej Polsce Kwiryna Handke s. 13-27
Wzorzec stylistyczny polszczyzny biblijnej w pierwszej połowie XVI wieku Danuta Bieńkowska s. 29-38
Formy adresatywne w nagłówkach listów Adama Mickiewicza Beata Błażyńska s. 39-46
"Biały jak paulin, czarny jak miód prastary" : o konkretyzacji prototypowej barwy białej i czarnej w historii języka polskiego Magdalena Czachorowska s. 47-58
Wzory XVI-wiecznej polemiki religijnej w świetle pism Marcina Czechowica : rekonesans Magdalena Hawrysz s. 59-70
Kilka uwag o historii nazw ziół z poradnika Piotra Krescencjusza (1571) Joanna Kamper-Warejko s. 71-81
Przekładowy słownik niemiecko-polski z połowy XIX wieku jako zapis językowej świadomości słownikarza Bogusław Nowowiejski s. 83-93
O sakramencie pokuty w kazaniach ks. Piotra Skargi : rozważania językoznawcy Anna Paluszak-Bronka s. 95-106
Peryfrazy nazw astronomicznych i meteorologicznych w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Joanna Rychter s. 107-123
Językowa kreacja życia dzieci wiejskich w wybranych nowelach Elizy Orzeszkowej Adrianna Seniów s. 125-141
Uwagi metajęzykowej w "Inforamcyi matematycznej" Wojciecha Bystrzonowskiego (1749) Agnieszka Szczaus s. 143-151
Wzorce niewerbalnych zachowań komunikacyjnych w XIX wieku : na podstawie kodeksów obyczajowych Elżbieta Umińska-Tytoń s. 153-165
Język polski wśród języków Europy dawniej i dziś Bogdan Walczak s. 167-176
Osobliwości leksykalne w (staro)-cerkiewno-słowiańskim lekcjonarzu ze Starego Testamentu a leksyka w paralelnych miejscach (staro)polskich Biblii Mirosława Wronkowska-Dimitrowa s. 177-186
"Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii królowej Zofii", Ewa Deptuchowa, Kraków 2008 : [recenzja] Bogdan Walczak Ewa Deptuchowa (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Polisemia staropolskich czasowników : źródła, swoistość, konsekwencje", Aleksandra Janowska, Katowice 2007 : [recenzja] Bogdan Walczak Aleksandra Janowska (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Konteksty kulturowe słownictwa flisackiego", Jan Ożdżyński, Kraków 1998 : [recenzja] Jan Ożdżyński Katarzyna Wilanowska s. 193-196
"Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza : na tle porównawczym", Maciej Rak, Kraków 2007 : [recenzja] Błażej Osowski s. 196-203