Tytuł Res Rhetorica
ISSN 2392-3113
Wydawca Polskie Towarzystwo Retoryczne
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Res Rhetorica
2014, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Origins of discursive and rhetorical practices. Rhetorical perspectives on children’s language acquisition Ove Bergersen s. 2-14
The nature and development of argumentative skills in children: Current research Jolanta Rytel s. 15-26
The Concept of ‘Rhetoric’ in a Linguistic Perspective: Historical, Systematic, and Theoretical Aspects of Rhetoric as Formal Language Usage Fee-Alexandra Haase s. 27-45
Staropolskie mowy winszujące narodzin potomka : rekonesans Małgorzata Trębska s. 46-60
Prawdopodobieństwo w retoryce rzymskiej Marek Hermann s. 61-76
Debating the origins : the creation-evolution controversy Katarzyna Molek-Kozakowska s. 77-84
Europa i Ameryka w cieniu Ramusa – wspólne źródło dwóch retorycznych tradycji Anna Bendrat s. 85-87
Luiza Rzymowska, "U źródeł pojmowania retoryki", Wrocław 2013 : recenzja retora-praktyka Iwona Żółtowska Luiza Rzymowska (aut. dzieła rec.) s. 88-89
"Poezja staropolska wobec genologii retorycznej. Wprowadzenie do problematyki", Roman Krzywy, Warszawa 2014 : [recenzja] Maciej Pieczyński Roman Krzywy (aut. dzieła rec.) s. 90-97