Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Wspomnienie o Księdzu Biskupie Mieczysławie Cieślarze] Bogusław Milerski s. 5-8
Homoseksualizm problemem Kościoła? Iwona Slawik Jakub Slawik s. 9-70
Ktizeologiczny wymiar uzdrowienia w szabat kobiety owładniętej duchem niemocy (Łk 13,10-17) Dominik Nowak s. 71-88
Stan zachowania cerkiewnosłowiańskich rękopiśmiennych Ewangelii Jerzy Ostapczuk s. 89-113
Zagadnienie zbawienia człowieka na podstawie perykopy Łk 13,22-30 Wsiewołod Konach s. 115-140
Reforma monastycyzmu wschodniego (bizantyńskiego) w Kościele unickim Marian Bendza s. 141-161
Trzy systemy prawnej ochrony wolności religijnej o zasięgu międzynarodowym Tadeusz J. Zieliński s. 163-177
Rodzina - miejsce realizacji świętości człowieka Stanisław Głaz s. 179-194
Trójca Święta w teologicznej refleksji Jürgena Moltmanna Krzysztof Leśniewski s. 195-207
Asceza i jej wpływ na kształtowanie duchowości prawosławnej Jarosław Kadylak s. 209-232
Kontrowersje wokół jansenizmu Borys Przedpełski s. 233-256
Z dziejów bułgarskiego ruchu kościelnego w XIX wieku. Narracje i fakty : (Autokefalia. Unici. Konstantynopolitańskie konteksty polityczne) Galia Simeonova-Konach s. 257-278
Refleksja nad cierpieniem w Księdze Hioba... oraz "Rymach duchownych" Sebastiana Grabowieckiego Anna Kryszczuk s. 279-292
Opatrzność Boża w teologii Kościoła prawosławnego Mirosław Białous s. 293-315
"Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki", Maciej Potz, Wrocław 2008 : [recenzja] Tadeusz J. Zieliński Maciej Potz (aut. dzieła rec.) s. 317-321
"Bóg kobiet. Studium językoznawczo-teologiczne", Aleksander Gomola, Tarnów 2010 : [recenzja] Kalina Wojciechowska Aleksander Gomola (aut. dzieła rec.) s. 323-331
Inauguracja roku akademickiego 2010-2011 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej s. 333-352