Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prof. dr Marek Ambroży : [nekrolog] s. 5
Mgr Roman Gałan : [nekrolog] s. 7
O rolach kobiet w Starym Testamencie (Biblii Hebrajskiej) Jakub Slawik s. 9-30
Perykopy liturgiczne okresu po święcie Pięćdziesiątnicy w dwu serbskich apostołach ewangeliarzach krótkich (Sv-17 i KM-512) Jerzy Ostapczuk s. 31-67
Winsome Munro - życie i działalność naukowa : kobiety w roli uczniów Chrystusa na kartach Nowego Testamentu Iwona Baraniec s. 69-82
Między Jezusem historii a Chrystusem wiary : Johna Shelby'ego Sponga demitologizacja fundamentalistycznych tez chrystologicznych Łukasz P. Skurczyński s. 83-111
Miejsce świętych w liturgii Kościoła prawosławnego Jarosław Charkiewicz s. 113-151
Иоанн Дамаскин как вероятный автор древнеболгарской службы константинопольскому патриархy Герману I Sergej Û. Temčin s. 153-165
Культ Параскевы Тырновской в Польском королестве и Великом княжествe Литовском : пространные жития на русской мове Marina Čistâkova s. 167-183
Kijowska kultura muzyczna XVII Włodzimierz Wołosiuk s. 185-196
Hezychastyczna koncepcja przebóstwienia (theosis) w ujęciu Grzegorza Palamasa (1296-1359) i jej wpływ na paletę barwną ruskich ikon XIV i XV wieku Olga Cyrek s. 197-228
Zielonoświątkowcy w Nowogródzkiem w latach 1919-1945 Edward Czajko s. 229-244
"Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten", Bd 1, hrsg. Heinz-Josef Fabry, Ulrich Dahmen, Stuttgart 2011 : [recenzja] Mirosław Jasiński Ulrich Dahmen (aut. dzieła rec.) Heinz-Josef Fabry (aut. dzieła rec.) s. 245-248
""Książę Pokoju" (Iz 9,5). Obraz monarchii izraelskiej w księgach prorockich Starego Testamentu", Andrzej P. Kluczyński, Warszawa 2012 : [recenzja] Jakub Slawik Andrzej P. Kluczyński (aut. dzieła rec.) s. 249-256
"Teologia Starego Testamentu (Bibliotheca Biblica)", T. I-IV, red. M. Rosik, Wrocław 2011 : [recenzja] Jakub Slawik Mariusz Rosik (aut. dzieła rec.) s. 257-282
"Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce. Ustawodawstwo a realia społeczno-kulturowe", Sławomir Cebula, Kraków 2012: [recenzja] Tadeusz J. Zieliński Sławomir Cebula (aut. dzieła rec.) s. 283-288
"The Art of Legislation. The Principles of Lawgiving in the Church", Piotr Kroczek, Kraków 2011 : [recenzja] Tadeusz J. Zieliński Piotr Kroczek (aut. dzieła rec.) s. 289-294
Inauguracja roku akademickiego 2012 s. 295-309
Konferencja naukowa "Eklezjologia konfesyjna wobec współczesnych wyzwań ekumenicznych", Warszawa, 27 listopada 2012 Jerzy Sojka s. 311-314