Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia powstania tekstu Jakub Slawik s. 5-16
Rozmowa Abrahama z Bogiem o Sodomie i Gomorze (Rdz 18,16-33) jako afirmacja Bożej sprawiedliwości Andrzej P. Kluczyński s. 17-29
Nieznany dotychczas grecki rękopiśmienny fragment Ewangelii Łukasza (Gr 29(49)) z Narodowego Centrum Rękopisów w Tbilisi Jerzy Ostapczuk s. 31-45
Argumentacja z Pisma Świętego i tradycji Kościoła pierwszego tysiąclecia w "Wyznaniu augsburskim" (1530) Jerzy Sojka s. 47-66
Aniołowie w cerkiewnosłowiańskiej hymnografii Aleksander Naumow s. 67-89
Беседа Козьмы Пресвитера в Измарагде : новые данные Marina V. Čistâkova s. 91-100
Misterium "wejścia do Kościoła" i przygotowanie do sakramentów w tradycji prawosławnej Andrzej Baczyński s. 101-118
Powrót unitów diecezji litewskiej i białoruskiej do prawosławia na soborze połockim 1839 roku Jarosław Charkiewicz s. 119-137
"Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej" w Cieszynie (1881-1905) Ewa Małgorzata Mrowiec s. 139-159
Etatyzm na przykładzie austriackiego józefinizmu w epoce Oświecenia Borys Przedpełski s. 161-184
Źródła i kierunki współczesnej żydowskiej refleksji bioetycznej Artur Aleksiejuk s. 185-217
Nowy ateizm Janusz Kucharczyk s. 219-253
Aspekty pedagogiczne w amerykańskim poradnictwie pastoralnym Olgierd K. Benedyktowicz s. 255-271
Nauczyciel katecheta wobec współczesnych wyzwań dydaktycznych i wychowawczych Elżbieta Bednarz s. 273-287
"Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych", Łukasz Niesołowski-Spanò, Toruń 2012 : [recenzja] Jakub Slawik Łukasz Niesołowski-Spanò (aut. dzieła rec.) s. 289-299
"Добрилове Євангеліє 1164 року", відп. ред. В.В. Німчук, упор. Ю.В. Осінчук, Львів 2012 : [recenzja] Jerzy Ostapczuk Vasil' V. Nìmčuk (aut. dzieła rec.) Û. V. Osìnčuk (aut. dzieła rec.) s. 301-305
"Protestantyzm ewangelikalny : studium specyfiki religijnej", Tadeusz J. Zieliński, Warszawa 2013 : [recenzja] Zbigniew Pasek Tadeusz J. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 307-311
Inauguracja roku akademickiego 2013 Jerzy Ostapczuk s. 313-331
Kazanie z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2013 Andrzej Baczyński s. 333-336
Uroczystość z okazji 70. rocznicy urodzin arcybiskupa prof. dr. hab. Jeremiasza Jana Anchimiuka Jerzy Ostapczuk s. 337-357