Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ṣaddîq wobec JHWH na przykładzie wybranych psalmów : studium teologiczne Grzegorz Boboryk s. 5-25
Novum Instrumentum omne Leszek Jańczuk s. 27-40
Raz jeszcze o edycji tekstu i erratach Ewangeliarza Archangielskiego (1092 r.) Jerzy Ostapczuk s. 41-48
Misterium Paschy Chrystusa Piotr Pietkiewicz s. 49-62
Печско-мохачский епископ Никанор (Мелентиевич) как автор службы сербскому деспоту Иоанну Бранковичу Sergej Û. Temčin s. 63-72
Edykt tolerancyjny a rozwój tradycji liturgicznej Marek Ławreszuk s. 73-88
Nowonarodzenie w perspektywie pentekostalnej Piotr Nowak s. 89-102
Czy Boża wola może być podstawowym kryterium dobra moralnego? Polemika z tezą Kaia Nielsena Tomasz Józefowicz s. 103-119
Wybrane aspekty sporu kreacjonizmu z ewolucjonizmem Janusz Kucharczyk s. 121-154
Przedstawicielstwo dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych Ameryki przy Watykanie a Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA : (aspekty historyczne i prawne) Tadeusz J. Zieliński s. 155-179
Ograniczenia wolności sumienia i religii funkcjonariuszy publicznych Marek Błaszkowski s. 181-197
Rola społeczności luterańskiej w działaniach organizacji międzynarodowych wobec Izraela w latach 1948-2010 Zbigniew Paszta s. 199-217
"Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej", Tadeusz J. Zieliński, Warszawa 2013 : [recenzja] Czesław Rychlicki Tadeusz J. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 219-225
"Małe światy polskiego ewangelikalizmu. Studium z antropologii interpretatywnej", Noemi Modnicka, Łódź 2013 : [recenzja] Zbigniew Pasek Noemi Modnicka (aut. dzieła rec.) s. 227-232