Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblijno-historyczna analiza święta Przemienienia Pańskiego Adam Magruk s. 271-297
Teologia przebudzenia religijnego według Charlesa Finneya : kontekst historyczny, źródła i jej wpływ na późniejszy rewiwalizm Kamil Hałambiec s. 299-318
Dzieje parafii unickiej pw. św. Demetriusza Męczennika w Nedeżowie w świetle XVIII-wiecznych wizytacji kościelnych Janusz Adam Frykowski s. 319-345
Humaniści, reformatorzy, przyjaciele : korespondencja Filipa Melanchtona do Jana Łaskiego Paweł Matwiejczuk s. 347-374
"Sidur Beit Polin. Modlitewnik na dni powszednie, szabaty i święta", red. Gil Nativ, Warszawa 2015 : [recenzja] Andrzej P. Kluczyński Gil Nativ (aut. dzieła rec.) s. 375-380
"Pisarz i Bóg. Dostojewski, Gogol, Tołstoj", arcybiskup Szymon (Romańczuk), Białystok 2013 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 381-384
"Druga krucjata. Rozszerzanie granic chrześcijaństwa", Jonathan Phillips, tł. Norbert Radomski, Poznań 2013 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jonathan Phillips (aut. dzieła rec.) Norbert Radomski (aut. dzieła rec.) s. 385-389