Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od wydawcy Jakub Slawik s. 397-399
Stary Testament Jakub Slawik s. 401-426
Biblijna ekumenia hermeneutyk : pytanie o specyfi kę wczesnochrześcijańskiej egzegezy biblijnej Stefan Szymik s. 427-445
Chrześcijańska lektura Starego Testamentu w kluczu symboliki literackiej Krzysztof Bardski s. 447-457
JHWH Bogiem wojny czy Pasterzem? (ujęcie Ezechielowe) - w perspektywie lektury chrześcijańskiej Andrzej Sebastian Jasiński s. 459-472
Ewiger Bund (Gen 17) oder neuer Bund (Jer 31,31-34)? Überlegungen zu einem Grundproblem der Theologie des Alten Testaments im Horizont gesamtbiblischer Theologie Axel Graupner s. 473-489
Die Apokalyptik als "Mutter aller christlichen Theologie" : die Apokalyptik im Alten und Neuen Testament Stefan Beyerle s. 491-505
Jewish and Christian Bible Reading Gil Nativ s. 507-512
A post 20th century view of Isaiah 53 Allen S. Maller s. 513-526
"Die Bekenntnisschrift en der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Vollständige Neuedition", red. I. Dingel i in., Göttingen 2014 ; "Die Bekenntnisschrift en der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Vollständige Neuedition. Qellen und Materialen", Bd 1: "Von den altkirchlichen Symbolen bis zu den Katechismen Martin Luthers", red. I. Dingel i in., Göttingen 2014 ; "Die Bekenntnisschrift en der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Vollständige Neuedition. Qellen und Materialen", Bd 2: "Die Konkordieformel", red. I. Dingel i in., Göttingen 2014 : [recenzja] Jerzy Sojka I. Dingel (aut. dzieła rec.) s. 527-532
Inauguracja roku akademickiego 2015 Jerzy Ostapczuk s. 533-534
Kazanie z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2015 Adrian Korczago s. 535-537
Przemówienie inauguracyjne Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Bogusław Milerski s. 539-542