Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Der "Fall" Adams in der koptischen Adam-Apokalypse : ein Substrat aus Ezechiel (Kapitel 28) in einem gnostischen Text? Gisela Fuchs s. 5-36
Nieograniczone odkupienie i odparta łaska : klasyczny arminianizm we współczesnej teologii ewangelikalnej Damian Dorocki s. 37-57
Warunki dopuszczenia do Sakramentu Ołtarza w refl eksji Światowej Federacji Luterańskiej z lat 1947-2010 Jerzy Sojka s. 59-74
Опыт пастырского душепопечения священномученика Серафима (Остроумова), архиепископа Смоленского Vladimir Amel'čenkov s. 75-84
Kościół Katolicki na Węgrzech w latach 1945-1989 ze szczególnym uwzględnieniem Soboru Watykańskiego II Tadeusz Kopyś s. 85-122
Przyczyny rozwoju pentekostalizmu w Ameryce Łacińskiej Leszek Jańczuk s. 123-135