Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Misja historyczna monastycyzmu greckiego na obszarze Italii Bizantyjskiej Hanna Vorozhko s. 319-338
Dzieje Cerkwi prawosławnej na terenie diecezji grodzieńskiej do roku 1900 Adam Pytel s. 339-375
Z dziejów parafi i unickiej pw. św. Michała Archanioła w Perespie w XVIII wieku Janusz Adam Frykowski s. 377-414
Misje zielonoświątkowe na Bliskim Wschodzie : geneza i wczesny rozwój Marcin Rzepka s. 415-437
Актуальная проблематика православного пастырского богословия в современном секуляризованном мире Andrej Nozdrin s. 439-453
Charakterystyka śpiewów liturgicznych w nabożeństwach starotestamentowych i wczesnochrześcijańskich Gabriel Białomyzy s. 455-469