Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
War die Frau von En-Dor (1Sam 28) eine Hexe? Klaus Koenen s. 477-496
Wczesny i późny biblijny język hebrajski: o możliwościach chronologicznego wyjaśniania różnic językowych w Biblii Hebrajskiej Jakub Slawik s. 497-521
Świętego Klemensa z Aleksandrii pogląd na apokatastazę Artur Aleksiejuk Matropolita Sawa (Michał Hrycuniak) s. 523-543
Reformation – Annäherung an das Wesentliche : Überlegungen zu den Grundfesten christlichen Glaubens Wilhelm Schwendemann s. 545-564
Reformacja – w poszukiwaniu tego, co istotne : rozważania na temat fundamentów chrześcijańskiej wiary Wilhelm Schwendemann s. 564-581
Schule als Ort von Seelsorge? : Zwischen Schulkultur, Kirche in der Schule und Therapie Michael Meyer-Blanck s. 583-599
Aleksander Archangielski – kompozytor, dyrygent, człowiek Włodzimierz Wołosiuk s. 601-635
Z badań nad polskim nurtem starokatolicyzmu s. 637-682
‘The Orders of St. John and their ties with polish territories’, Przemysław Deles, Przemysław Mrozowski, Warszawa 2014 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Przemysław Deles (aut. dzieła rec.) Przemysław Mrozowski (aut. dzieła rec.) s. 683-689
«Academie Historique de l’Ordre de Malte. Premiers textes normatifs des Hospitaliers», Paris 2013 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 691-696
Inauguracja roku akademickiego 2016 Jerzy Ostapczuk s. 697-698
Kazanie z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2016 Jakub Kostiuczuk s. 699-702
Przemówienie Rektora ChAT wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 2016 Bogusław Milerski s. 703-707
Uroczystość wręczenia dyplomu doktora „honoris causa” Jego Świątobliwości Janowi X Jerzy Ostapczuk s. 709-717
Medale za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wręczone w 2016 roku Jakub Slawik s. 719-720
Wykopaliska w Jerozolimie (marzec–kwiecień 2016) Jakub Slawik s. 721-725