Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wolność jest cenniejsza aniżeli srebro i złoto : reformacja a życie współczesne Bogusław Milerski s. 7-20
René Girard jako interpretator Biblii Grzegorz Pełczyński s. 21-35
Chrzest Polski z różnych perspektyw Antoni Mironowicz s. 37-73
Patriarcha Miron w posłudze Bogu, prawosławiu, ojczyźnie Marian Bendza s. 75-130
Поездка делегации Мукачевско- -Пряшевской православной епархии в Москву и канонический переход в состав РПЦ : на материалах ГАРФ Юрий Данилец s. 131-150
Aresztowanie ewangelikalnych duchownych w województwie białostockim we wrześniu 1950 roku Leszek Jańczuk s. 151-172
Świadectwa wiary członków Kościoła Zielonoświątkowego jako forma perswazji religijnej Zbigniew Pasek Bogusław Sorbjan s. 173-196
Wykaz autorów s. 197