Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Na spotkanie srebrnego jubileuszu Kolegium Redakcyjne s. 9-24
Odkrywanie tożsamości narodowej poprzez badanie dyskursu medialnego Zbigniew Ciosek s. 9-24
Internet jako pole tworzenia powiązań transnarodowych polskich misjonarzy na Białorusi Joanna Dworzecka s. 25-30
Rola radia, portali internetowych oraz mediów społecznościowych tworzonych przez Polaków na Litwie w kształtowaniu tożsamości narodowej mniejszości polskiej Maciej Jarota s. 31-38
Wybrane funkcje mediów polskich za granicą w rozwoju komunikacji społecznej na Litwie, Ukrainie, Białorusi i Łotwie Maria Kalczyńska s. 39-50
Rola prasy polskiej w krzewieniu polskości na Ukrainie na przykładzie „Monitora Wołyńskiego” Zbigniew Tomasz Klimaszewski s. 51-66
Katolickie media polskojęzyczne na Ukrainie, Białorusi i w krajach bałtyckich Rafał Leśniczak s. 67-74
Znaczenie pisma „Znad Wilii”, w okresie transformacji systemowej w budowaniu pozytywnej tożsamości Polaków Wileńszczyzny Robert Mieczkowski s. 75-91
Między tożsamością narodową a tożsamością obywatelską : odrodzenie litewskich Polaków w świetle publikacji „Czerwonego Sztandaru” Małgorzata Stefanowicz s. 93-108
„Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia” = „Barmherzigkeit: Grundbegriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens”, Walter Kasper, Freiburg im Breisgau – Basel – Wien 2012, Poznań 2014 : [recenzja] Grzegorz Dziewulski Walter Kasper (aut. dzieła rec.) s. 109-114
„Księga zapowiedzi łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1782–1826”, opr. Maria Dębowska, Lublin 2013 : [recenzja] Maria Dębowska Mieczysław Różański s. 114-115
Sposób cytowania oraz przygotowanie tekstu do druku w kwartalniku ŁST s. 117-118