Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dlaczego powinniśmy pamiętać o Operacji Łódzkiej? Jolanta A. Daszyńska s. 7-26
Operacja Łódzka 1914 – Armia cieni Andrzej Daszyński s. 27-32
Łódź w przededniu I wojny światowej Dariusz Klemantowicz s. 33-50
Kościół katolicki w Łodzi w czasie i wojny światowej Waldemar Gliński s. 51-59
Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich w łódzkim okręgu przemysłowym (1905–1914) Waldemar Gliński s. 61-70
Społeczna działalność Kościoła łódzkiego w czasie I wojny światowej Mieczysław Różański s. 71-83
Organizacja terytorialna Diecezji Łódzkiej w latach 1920–1925 Mieczysław Różański s. 85-106
Działalność opiekuńczo-wychowawcza ochronek dla dzieci przy łódzkich parafiach rzymskokatolickich i ewangelickich podczas I wojny światowej Joanna Sosnowska s. 107-133
„Diecezje łucka i żytomierska w pierwszych latach istnienia. Wybrane zagadnienia”, Maria Dębowska Lublin 2014 : [recenzja] Mieczysław Różański Maria Dębowska (aut. dzieła rec.) s. 135-136