Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie miłosierdzia w powołaniu kapłana Mariusz Bernyś s. 7-25
Miłosierne oblicze Boga w znaku obrazu "Jezu, ufam Tobie!" Nulla Chmura s. 27-33
Encyklika „Dives in misericordia” w kontekście „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej Marek Jodko s. 35-42
Miłosierdzie Boże w nauczaniu ojca świętego Jana Pawła II Jan Machniak s. 43-53
Miłosierne oblicze Boga : świadectwo Biblii Wojciech Misztal s. 55-70
Pojęcie miłosierdzia w „Dzienniczku” św. Faustyny Kowalskiej : część I Izabela Rutkowska s. 71-89
Święty człowiek o miłosiernym obliczu „Jezu, ufam Tobie!” Elżbieta Siepak s. 91-97
Maryja jako Matka miłosierdzia w aspekcie jej „ipsissima verba et facta” oraz źródeł teologicznych z I tysiąclecia Krzysztof Wendlik s. 99-110
Błogosławiony ks. Michał Sopoćko : Kapłan o miłosiernym obliczu Sebastian Wiśniewski s. 111-121
Miłosierdzie jako termin teologiczny Wojciech Zyzak s. 123-138
Diariusz wydarzeń seminaryjnych 2014 s. 139-142
Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi: Rok 2015 s. 143-144