Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Rafał Leśniczak s. 7-9
Humanización de la comunicación institucional : Estudio histórico-crítico Sara Del Bello Alla Kovalenko José María La Porte s. 11-28
Tischnerowskie „formy pamięci” Barbara Bogołębska s. 29-40
Troska Kościoła w Polsce o edukację medialną Piotr Drzewiecki Mateusz Kot s. 41-58
Plotkowanie jako fenomen komunikacyjny Dariusz Gronowski s. 59-69
Dziennikarstwo na rozdrożu – między deontologią i teleologią Rafał Leśniczak s. 71-81
Duchowieństwo w sieci… próba nakreślenia problemu : Autoprezentacja medialna i społecznościowa w teorii i badania (przykład Churchbooku we Włoszech) Tadeusz Lewicko s. 83-97
Wpływ środków społecznego przekazu na kształtowanie opinii publicznej w nauczaniu Benedykta XVI Dominik Lubiński s. 99-113
Rola rodziny i zrzeszeń katolickich w tworzeniu kapitału społecznego Marek Stępniak s. 125-126
Abitare i nuovi media, con uno sguardo alla "Evangelii Gaudium" di Papa Francesco Giovanni Tridente s. 127-141
La poesia di Giovanni Scoto Eriugena e i suoi aspetti teologici Filippo Colnago s. 143-170
Radość pielgrzymowania : Psalm 122 w perspektywie historycznej i teologicznej Stefan Szymik s. 171-181
Como hablar de Dios hoy desde el lenguaje bíblico Horatio Simian-Yofre s. 183-200
Neue patristische Auslegungen zum 1. Korintherbrief: unbekannte griechische Fragmente des Cyrill von Alexandrien, Pseudo-Athanasius, Philoxenos, Severus von Antiochien und Ammonios Konrad F. Zawadzki s. 201-224
Apokryfizacje renesansowe. Przykład łacińskiego poematu „De spledidissimo Christi Jesu triumpho carmen” Marcina Kromera (1512–1589) Robert K. Zawadzki s. 225-239
„Etyka dziennikarska i dziennikarstwa”, Jan Pleszczyński, Warszawa 2015 : [recenzja] Rafał Leśniczak Jan Pleszczyński (aut. dzieła rec.) s. 241-245