Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmartwychwstały Pan Jezus – Radość Ewangelii (J 20, 20b) Henryk Wiczyk s. 5-24
Sylwetka i funkcja prezbitera w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich na podstawie autentycznych listów św. Pawła : lata 50–67 po Chr. Arnold Zawadzki s. 25-42
Rękopiśmienny kancjonał z XVIII wieku ks. Walentego Józefa Wcisłowskiego : charakterystyka zbioru Katarzyna Janus s. 43-59
Patriotyczna młodzież Zjednoczonego Stronnictwa Narodowego oraz Związku Walczącej Polski represjonowana przez władze stalinowskie – Młodociani Więźniowie Polityczni Łagru Jaworzno Robert Mieczkowski s. 61-75
Marsyliusz z Padwy jako teolog Mieszko Pawlak s. 77-95
Trzy klasztory bernardynek – Mniszek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu w metropolii łódzkiej : rys historyczny Innocenty Marek Rusecki s. 97-113
Kasata klasztoru bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim i jego rewindykacja Aleksander Krzysztof Sitnik s. 115-126
Instytucjonalne pojęcie sekty Bartłomiej Stasiak s. 127-140
Starsi ludzie filarem rodziny wielopokoleniowej, społeczeństwa i Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II Iwona Małgorzata Strojek s. 141-158
Celebracja sakramentu pokuty i nabożeństwo pokutne w rekolekcjach dla młodzieży Paweł Witkowski s. 159-171