Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O idei Polskiego Forum Chrześcijańskiego Andrzej P. Perzyński s. 7-12
Polska Rada Ekumeniczna i jej znaczenie dla ekumenicznego dialogu Wojciech Hanc s. 13-28
Wspólnoty pentekostalne w Polsce i ich klasyfikacja Leszek Jańczuk s. 29-42
Katolicko-luterański dialog na temat roli i miejsca Kościoła Jarosław M. Lipniak s. 43-60
Katolicko-luterański dialog na temat roli i miejsca Kościoła w zbawczym dziele Chrystusa od Soboru Watykańskiego II do Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu Jarosław M. Lipniak s. 43-60
Unity and Mission the Origins of Ecumenical Movement Andrzej P. Perzyński s. 61-69
„Dekret o ekumenizmie” Soboru Watykańskiego II w spojrzeniu teologów prawosławnych Jerzy Tofiluk s. 71-80
Wzbogacająca różnorodność : recenzyjnie o dokumencie „Na początku było Słowo”: “The Bible in the Life of the Lutheran Communion” Światowej Federacji Luterańskiej Kalina Wojciechowska s. 81-88
Dzieje łódzkich parafii ewangelicko-augsburskich w XIX i na początku XX w. Andrzej Grzegorczyk s. 89-101
Wychowanie religijne a wychowanie moralne w "Żywocie człowieka poczciwego" Mikołaja Reja Rafał Marcin Leszczyński s. 103-114
Anioła Ślązaka polemika z luteranizmem Robert K. Zawadzki s. 115-128
„Jagielloński wymiar polskości” drogą do pojednania? : na kanwie polskich doświadczeń katolików i protestantów Zofia Wilk-Woś s. 129-139
Sprawozdanie z XVI European Conference on Science and Theology: “Are we special? Science and theology questioning human uniqueness” Grzegorz Bugajak s. 141-145
Diariusz wydarzeń seminaryjnych : 2015 s. 147-150
Wykaz prac magisterskich napisanych napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w łodzi : rok 2016 s. 151