Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola rodziny w rozwijaniu systemu wartości Leokadia Szymczyk s. 7-20
Noetyczny wymiar wartości rodziny Urszula Sobczyszyn s. 21-33
Małżeństwo chrześcijańskie a miłość Weronika Polak-Jakuszko s. 35-52
Miłość centralnym powołaniem kobiety Alicja Janiak s. 53-68
Socjalizacja religijna maturzystów z województwa lubelskiego w świetle badań socjologicznych Ewa Miszczak s. 69-85
Rodzina w wyobrażeniach dzieci z Centrum Interwencji Kryzysowej Marek Jeziorański Dorota Kondracka s. 108-109
Aneks: rysunki dzieci s. 109-113
Dopóki śmierć nas nie rozłączy” – wybrane postawy małżonków ze świata Lewantu w okresie X–XI wieku Szymon Wierzbiński s. 115-126
Rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze : zadania i ideał wychowawczy Marta Filipowicz s. 127-146
Zadania psychologa w formacji do kapłaństwa Tomasz Liszewski s. 147-158
Motywy współczesnych wolontariuszy w aspekcie różnic pokoleniowych Anna Lubrańska Ewa Zawira s. 159-173
„Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie”, red. Maria Loyola Opiela, Lublin 2014 : [redakcja] Marta Filipowicz Maria Loyola Opiela (aut. dzieła rec.) s. 175-177
„Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”, Romana Cybulska, Joanna Dryjańska, Katarzyna Gotlin, Maja Kłoda, Krystyna Pomorska, Anna Pyzykiewicz; red. prowadzący i merytoryczny M. Kłoda, K. Pomorska, Warszawa 2016 : [recenzja] Marta Filipowicz Romana Cybulska (aut. dzieła rec.) Joanna Dryjańska (aut. dzieła rec.) Katarzyna Gotlin (aut. dzieła rec.) Maja Kłoda (aut. dzieła rec.) Krystyna Pomorska (aut. dzieła rec.) Anna Pyzykiewicz (aut. dzieła rec.) s. 178-179
„Media katolickie w polskim systemie medialnym”, Damian Guzek, Toruń 2016 : [recenzja] Rafał Leśniczak Damian Guzek (aut. dzieła rec.) s. 180-184
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Etyka mediów. Etyczność w mediach”, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 18–19.05.2016 Rafał Leśniczak s. 185-187