Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie: Formy komunikowania – nowe obszary duszpasterskiej troski – część II Rafał Leśniczak s. 7-9
A communication reflection from Evangelii Gaudium: Teachings for Church Institutional Communications Daniel Arasa s. 11-35
Religijność we współczesnych reportażach Barbara Bogołębska s. 37-48
Teologiczny wymiar objawień maryjnych w Guadalupe i jego komunikacja Tomasz Chlebowski s. 49-68
Deontologiczna perspektywa badań medioznawczych wizerunku polityków Rafał Leśniczak s. 69-86
Wizerunek katolickich organizacji pozarządowych w mediach – kilka uwag do metodologii badań Rafał Leśniczak s. 87-98
Świeckość państwa w nauczaniu Josepha Ratzingera-Benedykta XVI Dominik Lubiński s. 99-114
Jawne i ukryte elementy propagandy antykatolickiej w wybranych filmach fabularnych Grzegorz Łęcicki s. 115-130
Kontrowersje etyczne w nowych mediach : próba znalezienia uniwersalnych zasad Marek Łuczak s. 131-140
Against resignation: the Church’s tasks in the media world Cristian Mendoza s. 141-154
Obecność katolickich treści religijnych w mediach publicznych po ustawie medialnej z 1992 r. Rafał Śpiewak s. 155-176
Chrześcijańskie świadectwo w perspektywie rozwoju mediów społecznościowych. Próba syntezy współczesnej refleksji teologicznej Marek Weresa s. 177-188
Szafarz sakramentu bierzmowania w świetle Pontyfikału i Rytuału rzymskiego oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Waldemar Bartocha s. 189-208
„Dzikie Anioły...” Henryka Bardijewskiego – w stronę chrześcijańskiej interpretacji Justyna Michalska s. 209-218
"Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia", A. Błachnio, K. Kuryś-Szyncel, E. Martynowicz, A. Molesztak, Warszawa 2017 : [recenzja] Anna Lubrańska A. Błachnio (aut. dzieła rec.) K. Kuryś-Szyncel (aut. dzieła rec.) E. Martynowicz (aut. dzieła rec.) A. Molesztak (aut. dzieła rec.) s. 219-221