Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktualność małżeństwa sakramentalnego we współczesnym świecie w świetle nauki katolickiej Adam Bartczak s. 3-16
Dekolonizacja w Boliwii – resentyment czy sprawiedliwość dziejowa Wojciech Błaszczyk s. 17-38
Lutra koncepcja „niewolnej woli” w świetle doktryny Kościoła katolickiego Janusz Bujak s. 39-50
Znamiona przesłania społeczno-moralnego Jana Pawła II Andrzej F. Dziuba s. 51-70
Wyobrażenia Boga – Ojca na ikonograficznych przedstawieniach Trójcy Świętej typu staro- i nowotestamentowego w kontekście dogmatu trynitarnego Olga Cyrek s. 51-70
Znamiona przesłania społeczno-moralnego Jana Pawła II Andrzej F. Dziuba s. 71-87
Usunięcie proboszcza : analiza konkretnego przypadku Tomasz Gałkowski s. 89-98
Działalność reformatorska Komitetu Starozakonnych (1825–1837) Andrzej Jarota s. 99-106
Jan Paweł II – kontynuator czy prekursor idei dialogu z islamem? : zestawienie dorobku Papieża Polaka w kontaktach z przedstawicielami muzułmańskiego świata Piotr Kaczmarek s. 107-121
Religia wobec pokusy synkretyzmu Waldemra Kulbrat s. 123-130
Chrystologiczny geniusz chrześcijańskiej nauki moralnej Wojciech Kułak s. 131-141
Etyka ciszy w edukacji medialnej Adam Lepa s. 143-152
, Schizofrenia jako przyczyna niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich Grzegorz Leszczyński s. 153-167
Struktura stosunków międzynarodowych w nauczaniu Jana Pawła II Dominik Lubiński s. 169-179
Rozwój i działalność Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego w województwie wołyńskim w latach 1928-1938 w świetle oficjalnych, zachowanych raportów wojewody wołyńskiego Marcin Majewski s. 181-198
"Versus Deum" – kierunek celebracji mszy świętej w dwóch formach rytu rzymskiego Wojciech Malesa Tomasz Rokita s. 199-207
The action of God in human life : Towards experiential dimension of effects of grace Andrzej Perzyński s. 209-222
Miłość społeczna w nauczaniu Benedykta XVI Andrzej Perzyński s. 223-232
„Bycie-w-miłości-z-Bogiem” jako działanie łaski Bożej w teologii Bernarda Lonergana Krzysztof Szwarc s. 233-246
Organizacja wewnętrzna i działalność społeczna bernardynów Prowincji Ruskiej (1637–1772) Innocenty Marek Rusecki s. 247-257
Wykaz prowincjałów Prowincji Ruskiej 1637–1772 Innocenty Marek Rusecki s. 258-259
Kapituły Prowincji Ruskiej 1637–1772 Innocenty Marek Rusecki s. 260
Studia i studenci w klasztorach bernardyńskich Innocenty Marek Rusecki s. 261
Uniwersalność postrzegania jakości form życia współczesnej rodziny Joanna Żeromska-Charlińska s. 263-275
„Metodyka pracy resocjalizacyjnej – ze szczególnym uwzględnieniem poezjo terapii”, Waldemar Woźniak, Poznań 2012 : [recenzja] Stanisław Dziekoński Waldemar Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 277-278
Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta. Introduzione alla Preghiera, Roma 2010 : [recenzja] Andrzej Dziuba s. 278-280
"Dzieła zebrane", t. 10, styczeń–czerwiec 1963, Stefan Wyszyński, Warszawa 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Stefan Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 280-282
„Minister Ecclesiae et hominum, czyli ks. Wawrzyniec Wnuk, jego życie i dzieło”, Jan Walkusz, Pelplin 2010 : [recenzja] Waldemar Gliński Jan Walkusz (aut. dzieła rec.) s. 282-283
„Opera Omnia. Teologia liturgii”, t. 11, Joseph Ratzinger, tłum. W. Szymona, Lublin 2012 : [recenzja] Piotr Kaczmarek Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) W. Szymona (tłum.) s. 283-285
„Wiara początkiem życia wewnętrznego”, Andrzej Santorski, Warszawa 2012 : [recenzja] Piotr Kaczmarek Andrzej Santorski (aut. dzieła rec.) s. 285-287
„Dorastanie do świętości”, Marek Dziewiecki, Częstochowa 2007 : [recenzja] Mariusz Turczyński Marek Dziewiecki (aut. dzieła rec.) s. 287-288
„Call girl i video sex chat – praca dla seksualnie wyzwolonych kobiet czy forma współczesnej prostytucji?”, Marta Godzwon, Kraków 2010 : [recenzja] Waldemar Woźniak Marta Godzwon (aut. dzieła rec.) s. 288-290
Streszczenie doktoratu "Teleologia prawa kościelnego w świetle współczesnej kanonistyki" ks. dra Andrzeja Dąbrowskiego; Streszczenie doktoratu Arcybiskup Włodzimierz Jasiński (1873–1965). Życie i działalność ks. dra Kazimierza Dąbrowskiego Andrzej Dąbrowski s. 291-293
Streszczenie doktoratu „>Jedność przed nami< Studium ekumeniczne na temat możliwości polskiej recepcji uzgodnienia katolicko-luterańskiego z roku 1984" ks. dra Henryka Eliasza Henryk Eliasz s. 293-295
Streszczenie doktoratu „Antyfonarz De Sanctis z Biblioteki Kolegiaty w Łasku w świetle tradycji polskiej i europejskiej. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne” ks. dra Zenona Kołodziejczaka Zenon Kołodziejczak s. 295-296
Streszczenie doktoratu „Dylematy polskiego patriotyzmu w perspektywie integracji europejskiej” ks. dra Krzysztofa Kołodziejczaka Krzysztof Kołodziejczak s. 297-298
Streszczenie doktoratu „Teza sekularyzacyjna w socjologii religii. Stanowiska teoretyczno-metodologiczne Joachima Matthewsa i Thomasa Luckmanna” ks. dra Waldemara Kulbata Waldemar Kulbat s. 298-299
Streszczenie doktoratu „Odpowiedzialność administracji kościelnej za szkody wynikłe z nielegalnego aktu administracyjnego” ks. dra Floriana Lempy Florian Lempa s. 300-301
Streszczenie doktoratu „Działalność biskupa Michała Klepacza w zakresie teorii i praktyki pedagogicznej (1893–1967)” ks. dra Edwarda Wieczorka Edward Wieczorek s. 301-302
Przemówienie inauguracyjne rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, ks. dra Janusza Lewandowicza na rozpoczęcie roku akademickiego 2012 Janusz Lewandowicz s. 303-305
Diariusz wydarzeń seminaryjnych 2011–2012 s. 306-308
Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi : Rok 2012 s. 309