Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dokument jako środek dowodowy w procesie małżeńskim Adam Bartczak s. 3-13
Społeczna działalność Towarzystwa Schronisk św. Stanisława Kostki w Łodzi w latach 1914–1936 Karol Chylak s. 15-32
Przyczynek do antykościelnej działalności ks. Leonarda Świderskiego łukasz Ćwikła s. 33-44
W sprawie agresji krzyżackiej na dobra kościelne w Łęczycy, Uniejowie i Sieradzu w 1331 r. : w świetle akt procesu polsko-krzyżackiego z 1339 r. Łukasz Ćwikła s. 45-51
Recepcja zjawiska komunikacyjnego w teologii liturgii i homiletyce Paweł Gabara s. 53-66
Dyspensa od prawa Bożego Tomasz Gałkowski s. 67-79
Kontrowersje wokół osoby i filozofii Awerroesa, czyli recepcja Ibn Ruszda w "dar al-islam i orbis christianorum" Piotr Kaczmarek s. 81-94
Dynamizm sakramentów uzdrowienia w służbie budowania wspólnoty Kościoła Marek Kluz s. 95-108
W obronie św. Maksymiliana jako teologa Ignacy Kosmana s. 109-114
Zaburzenia depresyjne jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa Grzegorz Leszczyński s. 115-124
Rola mass mediów w kształtowaniu opinii publicznej o Kościele – renuncjacja Benedykta XVI Rafał Leśniczak s. 125-137
Obraz Boży w człowieku według tradycji chrześcijańskiego Wschodu Andrzej Perzyński s. 139-150
Ojciec Jan Duklan Michnar OFM (1896–1966) publicysta religijny i kaznodzieja Innocenty Rusecki s. 151-168
Kult Serca Jezusowego w wybranych pismach św. Józefa Sebastiana Pelczara Ireneusz Słoma s. 169-175
Choroba alkoholowa i jej wpływ na stwierdzenie nieważności małżeństwa Jarosław Sokołowski s. 177-191
„Jest tam, gdzie go wpuścimy!” Kilka uwag o transcendencji i immanencji Boga w nawiązaniu do klasycznej metafizyki i Buberowskiej dialogiki Sławomir Szczyrba s. 193-208
Kohabitacja czy kochanie? : relacja między kohabitacją a miłością w perspektywie personalistyczno-teologicznej Ewa Szostok s. 209-221
Jakość życia osób z niepełnosprawnością Waldemar Woźniak Kazimierz Jacek Zabłocki s. 223-228
Stosunek Polaków do osoby i nauczania Jana Pawła II po 2005 r. na podstawie komunikatów CBOS Emilia Zimnica-Kuzioła s. 229-237
„Święty Charbel mnich cudotwórca. Życie, cuda, orędzia, modlitwy”, Patrizia Cattaneo, tłum. M. Stebart, Kraków 2013 : [recenzja] Piotr Kaczmarek Patrizia Cattaneo (aut. dzieła rec.) M. Stebart (tłum.) s. 239-240
„Poszukiwanie literatury”, Jan Sochoń, Warszawa 2012 : [recenzja] Piotr Kaczmarek Jan Sochoń (aut. dzieła rec.) s. 240-242
„Historia upadku. Ku antropologii adekwatnej”, Marian Grabowski, Kraków 2014 : [recenzja] Andrzej Perzyński Marian Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 242-245
„Zrozumieć cierpienie. Aby ból ustąpił radości”, Vittorino Andreoli, Kraków 2009 : [recenzja] Andrzej Perzyński Vittorino Andreoli (aut. dzieła rec.) s. 245-247
„Bóg w myśli Schelera”, Maria Małgorzata Baranowska, Kraków 2011 : [recenzja] Andrzej Perzyński Maria Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 247-249
„Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej”, Stanisław Judycki, Poznań 2010 : [recenzja] Andrzej Perzyński Stanisław Judycki (aut. dzieła rec.) s. 249-250
Diariusz wydarzeń seminaryjnych 2012–2013 s. 251-254
Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi : Rok 2013 s. 255