Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Quis ut Deus Władysław Ziółek s. 5-9
Działalność ks. prof. Michała Klepacza w Wilnie i Białymstoku Tadeusz Krahel s. 11-19
O doktoracie "honoris causa" biskupa Michała Klepacza Szczepan W. Ślaga s. 21-25
Biskup trudnych czasów : w 100. rocznicę urodzin biskupa Michała Klepacza Krzysztof S. Gruczyński s. 27-38
"Róbcie, będę was bronił" Jerzy Tomziński s. 39-45
Sygnatariusz orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich Adam Lepa s. 47-54
Poglądy filozoficzne biskupa Michała Klepacza Szczepan Ślaga s. 55-92
O zainteresowaniach biskupa Michała Klepacza literaturą polską i obcą Jerzy Starnawski s. 127-133
Biskup Michał Klepacz – pasterz cierpliwego dialogu : przyczynek do analizy watykańskich konferencji radiowych Stanisław Skobel s. 135-141
Kościół a kultura w środkach społecznego przekazu Bohdan Bejze s. 143-148
Katechizm, wolność, sumienie Tadeusz Sikorski s. 149-157
Przemówienia wygłoszone w Radiu Watykńskim w czasie trwania Soboru Watykańskiego II Michał Klepacz s. 159-208
Działalność biskupa Michała Klepacza jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski : omówienie źródeł z Archiwum Prymasowskiego Stanisław Grad s. 209-220
„Biskup Michał Klepacz 1893–1967”, Krzysztof Gruczyński, Łódź 1993 : [recenzja] Jerzy Myszor Krzysztof Gruczyński (aut. dzieła rec.) s. 221-222
Diariusz wydarzeń seminaryjnych lipiec 1991 – czerwiec 1993 Andrzej Perzyński s. 223-229
Wykaz prac magisterskich wykonanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi w roku 1993 Sławomir Szczyrba s. 230