Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teodycea tomistyczna Bohdan Bejze s. 3-50
Analogiczne poznanie Boga w ujęciu biskupa profesora Bohdana Bejze Sławomir Czalej Kazimierz Kloskowski s. 51-101
Problem poznania Boga na drodze doświadczenia religijnego Piotr Moskal s. 103-131
Emmanuela Lévinasa etyka odpowiedzialności Marek Pluta s. 133-148
Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla kultury współczesnej : próbując ogarnąć minione dwadzieścia lat Sławomir Sz s. 149-167
Maryja w liturgii bizantyjskiej Grzegorz M. Bartosik s. 169-182
Pneumatologiczno-charyzmatyczne znamię Kościoła „duszą” eklezjalnie ukierunkowanej katechezy Andrzej Kociołek s. 183-195
Uniwersytet wobec wyzwań czasu Andrzej Perzyński s. 197-210
Jaka powinna być szkoła katolicka? Andrzej Potocki s. 211-222
W sprawie wymownej ankiety Tadeusz Sikorski s. 223-234
Autor, czas redakcji i adresaci Drugiego Listu św. Piotra. Eugeniusz Szewc s. 235-239
Biskupi polscy na Soborze Watykańskim I (1869–1870) Michał Gajownik s. 241-284
75 lat obecności i pracy bł. Urszuli Ledóchowskiej i jej zgromadzenia w Łodzi 1922–1997 Andrzeja Górska s. 285-292
Rozwój sieci parafialnej w Łodzi przed powstaniem diecezji łódzkiej Stanisław Grad s. 293-306
Wkład salezjanów w życie Kościoła (archi)diecezji łódzkiej 1922–1998 Jan Pietrzykowski s. 307-317
Duszpasterze dekanatu lutomierskiego w świetle wizytacji generalnej z 1811 roku Mieczysław Różański s. 319-326
Rola wychowawczo-oświatowa duszpasterzy łódzkich w XIX i w pierwszej połowie XX wieku Piotr Zwoliński s. 327-347
„Dzieje parafii Wniebowzięcia NMP na tle rozwoju Łodzi”, Piotr Zwoliński, Łódź 1998 : [recenzja] Mieczysław Różański Piotr Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 349-350
„Teologia historii zbawienia według Oscara Cullmanna” Krzysztof Góźdź Lublin 1996 : [recenzja] Tadeusz Sikorski Krzysztof Góźdż (aut. dzieła rec.) s. 351-353
„List apostolski Dies Domini”, Jan Paweł II, [b.m.] 1998 ; „Niedziela. Dzień Pana, dzień człowieka”, Enzo Bianchi, Poznań 1998 : [recenzja] Tadeusz Sikorski Enzo Bianchi (aut. dzieła rec.) Jan Paweł II (aut. dzieła rec.) s. 353-354
„Miejsca święte. Leksykon”, red. Zbigniew Pasek, Kraków 1998 : [recenzja] Tadeusz Sikorski Zbigniew Pasek (aut. dzieła rec.) s. 354-355
„Wieczność pośrodku czasu”, Wilfrid Stinissen, Poznań 1997; „Terapia duchowa”, Wilfrid Stinissen, Poznań 1998 : [recenzja] Tadeusz Sikorski Wilfrid Stinissen (aut. dzieła rec.) s. 355-356
„Catholica. Wierzę w Kościół powszechny”, Hans Urs von Balthasar, tłum. Wiesław Szymona, Poznań 1998 : [recenzja] Hans Urs von Balthasar Tadeusz Sikorski Wiesław Szymona (tłum.) s. 357-358
„Kościół, jaki kocham”, Yves Congar, tłum. Arkadiusz Ziernicki, Kraków 1997 : [recenzja] Tadeusz Sikorski Yves Congar (aut. dzieła rec.) Arkadiusz Ziernicki (tłum.) s. 358-359
„Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte”, Band 1, Wolf-Dieter Hauschild, Gütersloch 1995 : [recenzja] Jan Słomka Wolf-Dieter Hauschild (aut. dzieła rec.) s. 359-361
„Kościół pod wezwaniem świętego Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim”, Stanisław Grad, Tomaszów Mazowiecki : [recenzja] Mieczysław Różański Stanisław Grad (aut. dzieła rec.) s. 360-351
„Pierwsze pisma greckie o dziewictwie: Pseudo-Klemens Rzymski Listy o dziewictwie” ; „Uczta” Metody z Olimpu; Pseudo-Bazyli, Homilia o dziewictwie”, wstęp i opracowanie Józef Naumowicz, tł. Stanisław Kalinkowski, Wojciech Kania, Józef Naumowicz, Kraków 1997 : [recenzja] Jan Słomka Józef Naumowicz (aut. dzieła rec.) Metody z Olimpu (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalinkowski (tłum.) Wojciech Kania (tłum.) Józef Naumowicz (tłum.) s. 361-363
„O wcieleniu Słowa”, Atanazy z Aleksandrii, przekład, wprowadzenie, przypisy i indeksy Michał Wojciechowski, Warszawa 1998 : [recenzja] Jan Słomka Atanazy z Aleksandrii (aut. dzieła rec.) Michał Wojciechowski (aut. dzieła rec.) Michał Wojciechowski (tłum.) s. 363-364
„Spór o rozumienie świata. Monizujące ujęcia rzeczywistości w filozofii europejskiej. Studium historyczno-hermeneutyczne”, Jan Sochoń, Warszawa 1998 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Jan Sochoń (aut. dzieła rec.) s. 364-367
„Ku doskonałości kapłana”, Marek Kaczmarek, Częstochowa 1997 : [recenzja] Stanisław Urbański Marek Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 367-369
„Théologie de la paix”, René Coste, Paris 1997 : [recenzja] Andrzej Świątczak René Coste (aut. dzieła rec.) s. 369-372
Diariusz wydarzeń seminaryjnych czerwiec 1997– czerwiec 1998 Andrzej Perzyński s. 373-379
Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi w 1998 roku Sławomir Szczyrba s. 380