Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Sławomir Szczyrba s. 5-6
Rys biograficzny i bibliografia prac biskupa prof. dra hab. Bohdana Bejze Sławomir Szczyrba s. 7-32
O Soborze Watykańskim II Bohdan Bejze s. 33-68
Glosa do tematu pokoju : Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Profesorowi Doktorowi hab. Bohdanowi Bejze z gratulacjami na dzień jubileuszu Mieczysław Gogacz s. 69-77
Filozofia religii na XX Światowym Kongresie Filozofii Józef M. Dołęga s. 79-82
Idea sprawiedliwości społecznej w nauce Kościoła Stanisław Kowalczyk s. 83-95
Teatr jako sposób życia człowieka Mieczysław Albert Krąpiec s. 97-103
Człowiek – istota otwarta na transcendencję Andrzej Maryniarczyk s. 105-117
Uwagi o scholstycznym nurcie filozofii w średniowieczu Edmund Morawiec s. 119-138
Problem poznania Boga w wyniku rozumowania Piotr Moskal s. 139-155
Czy religii potrzebna jest metafizyka? Urszula Michalak s. 157-167
Aksjomatyczna teoria absolutu osobowego Edward Nieznański s. 169-180
Odpowiedzialność w badaniach naukowych Zbigniew Łepko s. 181-193
Kim właściwie jest Jan Paweł II? Tadeusz Styczeń s. 195-206
Alienacja zasadnicza: człowiek Bogiem Zofia J. Zybicka s. 207-221
Kapłaństwo w promieniach Niepokalanej : cechy charakterystyczne kapłaństwa św. Maksymiliana Kolbego Grzegorz M. Bartosik s. 223-232
„Droga wiary” w listach św. Pawła Paweł Chojacki s. 233-249
[Czcigodny, Drogi i Dostojny] Bronisław Dembowski s. 251-252
Maryja – pierwsza charyzmatyczka : rozważania teologiczno-pastoralne Bronisław Dembowski s. 253-258
„Mężczyzną i niewiastą stworzył ich...” (Rdz 1, 27) Jan Jachym s. 259-264
Jezus o aniołach Jan Jachym s. 265-271
Trynitarno-zbawczy charakter Kościoła podstawą eklezjalnego ukierunkowania współczesnej katechezy Andrzej Kociołek s. 273-286
Nadzwyczajny szafarz komunii świętej Grzegorz Leszczyński s. 287-298
Jedyność i powszechność posłannictwa Jezusa Chrystusa Andrzej Perzyński s. 299-314
Moralność błogosławieństw : w pierwszą rocznicę śmierci ks. prof. Bernharda Häringa Stanisław Skobel s. 315-331
System i nadzieja : uwagi na marginesie książki H. U. von Balthasara, „Czy wolno mieć nadzieję, że wszyscy będą zbawieni?”, tłumaczenie i wprowadzenie ks. Stanisław Budzik, Tarnów 1998 Jan Słomka s. 333-341
Korelacje między tekstem biblijnym a jego wielogłosowym opracowaniem w muzyce dawnej Violetta Przerembska s. 343-363
Rozwój sieci parafialnej w Łodzi w okresie międzywojennym Stanisław Grad s. 365-377
Sieć parafialna w archidiakonacie uniejowskim w świetle „Liber beneficiorum” Jana Łaskiego Mieczysław Różański s. 379-393
Parafia – pierwszą linią frontu walki z klerem Piotr Zwoliński s. 395-405
Najstarsze dewocjonalia studzińskie jako wyraz kultu Matko Bożej Świętorodzinnej w Studziannie Piotr Zwoliński s. 407-410
Ekumeniczne Dni Biblii w Łodzi w 1998 r. Jan Jachym s. 411-412
„Mity i obrazy”, Adam Lepa, Łódź 1999 : [recenzja] Tadeusz Sikorski Adam Lepa (aut. dzieła rec.) s. 412-413
„»Wszystko, co uczyniliście... « z siostrą Małgorzatą Chmielewską rozmawia Michał Okoński”, Kraków 1999 : [recenzja] Michał Okoński Tadeusz Sikorski Małgorzata Chmielewska (aut. dzieła rec.) s. 413-414
„Teologia i życie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora dra hab. Jana Kowalskiego z racji 40-lecia kapłaństwa i 35-lecie pracy naukowej”, Częstochowa 1994 : [recenzja] Tadeusz Sikorski s. 415-416
„Synteza moralności katolickiej w pytaniach i odpowiedziach”, Kielce 1999 : [Kielce] Tadeusz Sikorski s. 416-417
„Jak przekazywać wiarę dzisiaj? ; „Kerygmat – Katecheza – Dialog wiary – Mystagogia”, „Anamnesis”, 1998, nr 16 Tadeusz Sikorski s. 417-418
„Zapomniany Sobór?”, Gustave Martelet, tłum. I. Bobbé, Kraków 1997 : [recenzja] Tadeusz Sikorski Gustave Martelet (aut. dzieła rec.) I. Bobbé (tłum.) s. 419-420
„Tożsamość i metodyka nauczania teologii moralnej”, red. ks. Janusz Nagórny, Andrzej Derdziuk OFM Cap., Lublin 1997 ; „Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń”, red. ks. Janusz Nagórny, Andrzej Derdziuk OFM Cap., Sandomierzu, Lublin 1999 : [recenzja] Tadeusz Sikorski Andrzej Derdziuk (aut. dzieła rec.) Janusz Nagórny (aut. dzieła rec.) s. 421-423
Diariusz wydarzeń seminaryjnych lipiec 1998 – czerwiec 1999 Andrzej Perzyński s. 433-436
Wykaz prac magisterskich napisanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi w 1999 roku Sławomir Szczyrba s. 436