Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polski barok wobec średniowiecza : między wzorcem a naganą Janusz Tazbir s. 7-27
Wiedza filozoficzna narzędziem kształtowania światopoglądu i postaw życiowych polskiej szlachty wieku Oświecenia Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 29-47
System filozoficzno-lekarski Galena (130-200) : pojęcie pneumy psychicznej Andrzej Bednarczyk s. 49-102
"n" wymiarów historii astronomii Jerzy Dobrzycki s. 103-109
Znaczenie roślin halucynogennych w polskich tradycjach kulturowych : zarys problematyki Barbara Kuźnicka s. 111-122
Podróż mineralogiczna Jana Jaśkiewicza Ignacy Z. Siemion s. 123-137
Historia naturalna w Liceum Krzemienieckim (1805-1832) Wanda Grębecka s. 139-189
Człowiek i przyroda w polskiej refleksji literackiej i naukowej Tadeusz Bieńkowski s. 191-210