Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Typy edycji muzycznych w kontekście głównych tendencji edytorstwa naukowego Sonia Wronkowska s. 10-27
Das Rism - Institution und Lexikon für Musikquellen weltweit Guido Kraus s. 28-37
Libretta dzieł wokalnych z połowy XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Ordynackiej Radziwiłłów w Nieświeżu Irena Bieńkowska s. 38-50
Panny z okładek : zakonnice aktywne muzycznie w klasztorach benedyktynek w XVIII wieku Magdalena Walter-Mazur s. 51-63
„Пороховой магазин революции” : исторические песни Юлиана Урсына Немцевича Наталья Фирсова s. 64-74
Zbiory Konserwatorium Muzycznego Heleny Kijeńskiej w Bibliotece Akademii Muzycznej w Łodzi Magdalena Kaczmarek s. 75-106
Z badań nad proweniencją zbiorów Biblioteki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Hanna Bias s. 107-118
Dokumenty muzyczne w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Bogumiła Warząchowska s. 119-132
Grafika XIX-wiecznych druków muzycznych : wybrane zagadnienia Urszula Kusiak s. 133-141
Zbiory muzyczne Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego Oddział w Cieszynie : rekonesans badawczy Elżbieta Kudelska s. 142-151
"Digitalizacja. Problemy prawne i organizacyjne w praktyce działania bibliotek cyfrowych oraz repozytoriów", Warszawa, 17 stycznia 2013 roku Eliza Lubojańska s. 152-155
"Zasady redagowania i wydawania czasopism naukowych", Warszawa, 16 lipca 2013 roku Katarzyna Baran s. 156-160
Sprawozdanie z konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji IAML w Wiedniu, 25 lipca - 2 sierpnia 2013 roku Hanna Bias s. 161-163
"Wyzwania współczesnego bibliotekarza - gromadzenie zbiorów, nowe technologie, prawo", XXXI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych w Katowicach, Katowice, 16-18 września 2013 roku Agata Muc s. 164-169
"Rola biblioteki w zakresie parametryzacji uczelni" - 28 Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP, Częstochowa, 18 września 2013 roku Alicja Paruzel s. 170-172
"Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje", red. Antoni Barciak, Katowice 2013 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Antoni Barciak (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Twórczy uniwersytet - twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego", red. Jarosław Płuciennik, Kinga Klimczak, Łódź 2013 : [recenzja] Lidia Mikołajuk Kinga Klimczak (aut. dzieła rec.) Jarosław Płuciennik (aut. dzieła rec.) s. 178-182
"Muzeum Organów Śląskich = The Museum of Silesian Organ", oprac. nauk. Julian Gembalski, Katowice-Bytom 2013 : [recenzja] Eliza Lubojańska Julian Gembalski (aut. dzieła rec.) s. 183-185
XXI Konferencja Redaktorów Gazet Akademickich Marta Kunicka s. 186
CINiBA - biblioteka bez barier Marta Kunicka s. 187
Spotkanie autorskie z Wojciechem Kuczokiem Marta Kunicka s. 187
Promocja albumu Michała Jagiełły i Krzysztofa Wojnarowskiego Marta Kunicka s. 188
Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych Marta Kunicka s. 188
Zaczytane Katowice Marta Kunicka s. 189-190
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich Marta Kunicka s. 189
Europejska Noc Literatury Izabela Jurczak s. 190
Śląski Wawrzyn Literacki 2012 wręczony Izabela Jurczak s. 190-191
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 194-197
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 198
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF w Katowicach w III kwartale 2013 roku s. 199-212
Wydawnictwa AWF s. 213-216