Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji : wspomnienie o profesorze Mirosławie Ponczku (1947-2014) Mariusz Pacha s. 9-10
O normalizacji i standardach Jolanta Szulc s. 11-12
Normalizacja - zasady, metody i organizacja Anna Jarońska s. 14-29
Normy i normalizacja w Polsce Małgorzata Stanula s. 30-40
Terminology standards for use in the terminology work : selected examples Jolanta Szulc s. 52-68
National standard for subject cataloguing and indexing in libraries of the Czech Republic Libuše Foberová s. 69-83
Relacje bibliograficzne w RDA Leszek Śnieżko s. 84-95
Międzynarodowe normy ISO z dziedziny informacji i dokumentacji z lat 2000-2013 i ich implementacja w polskim systemie normalizacyjnym : komunikat Paweł Rygiel s. 96-109
Normalizacja w zakresie warunków przechowywania zbiorów w archiwach i bibliotekach : komunikat Agnieszka Bakalarz s. 110-114
Stare druki w bibliograficznych bazach danych : wybrane aspekty Renata Frączek s. 115-145
5th International Conference on Qualitative and Quantitative in Libraries, 4-7 June 2013, "La Sapienza" University, Rome Italy Jolanta Szulc s. 146-148
24th International Congress of Science, Medicine and Technology, 21-28 July 2013, Manchester UK Jolanta Szulc s. 149-151
"Informacyjne narzędzia wspomagające proces nauczania", Katowice, 16 października 2013 r. Maria Kycler s. 152-154
Konferencja Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach "Biblioteka akademicka: infrastruktura, uczelnia, otoczenie", Gliwice, 24-25 października 2013 r. Martyna Darowska s. 155-159
ISO Statutes - Statut Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej Anna Matysek s. 160-162
"ISO Strategic Plan 2011–2015. Solutions to Global Challenges" : plan strategiczny ISO 2011–2015 : rozwiązania dla globalnych wyzwań Jolanta Szulc s. 163-165
Nagroda dla Biblioteki Śląskiej Aneta Satława s. 166-167
XXVII Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej Marta Kunicka s. 166
Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach nagrodzona Izabela Jurczak s. 167-168
Czytelnik–odbiorca–użytkownik informacji w procesie kształtowania kultury czytelniczej i informacyjnej Marta Kunicka s. 168-169
Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej Marta Kunicka s. 168
Wyróżnienie dla polskich książek Izabela Jurczak s. 169
Seminarium Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych (CERL) Jolanta Szulc s. 170
Kaligraf Marta Kunicka s. 170
Recenzenci współpracujący z Redakcją w 2013 roku s. 171
Wielka wojna : w stulecie I wojny światowej Adam Cichosz s. 174-184
Zestawienie prac doktorskich obronionych w 2013 roku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 185
Aktualny wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 186-189
Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach s. 190
Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w IV kwartale 2013 roku s. 191-216
Wydawnictwa AWF s. 217-218