Tytuł Series Byzantina
ISSN 1733-5787
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Series Byzantina
2004, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Waldemar Deluga s. 7-8
Warsztat historyka sztuki i źródła Barbara Dąb-Kalinowska s. 9-20
Słowo a obraz : źródła literackie do dziejów estetyki i sztuki bizantyńskiej Michał Janocha s. 21-41
Posąg Chrystusa z Paneas w źródłach patrystycznych i bizantyńskich Józef Naumowicz s. 43-54
Konstantynopol w oczach Haruna ibn Jahja i Dobryni Jędrzejkowicza : kilka uwag o wartości relacji przybyszów odwiedzających stolicę Cesarstwa Piotr Łukasz Grotowski s. 55-85
Wpływy tradycji żydowskiej w sztuce wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej Tamara Sztyma s. 87-96
Domniemany podręcznik malarski Ulpiosa (Elpiosa) Rzymianina Sławomir Skrzyniarz s. 97-107
Parresia i moc wstawiennictwa świętych : przedstawienia wiernych ze świętymi patronami w malarstwie nubijskim Bożena Mierzejewska s. 109-122
Ikona Zaśnięcia Matki Boskiej z końca XV wieku w cerkwi w Andrzejówce Romuald Biskupski s. 123-127
Hymnograf Stefan czy hymnograf Teofan : problem identyfikacji pieśniopiewcy w ikonach zachodnioruskich Mirosław P. Kruk s. 129-153
Przedstawienia św. Onufrego na ziemiach polskich Anna Sienkiewicz-Bartoszuk s. 155-166
Objawienie Świętej Trójcy jako temat żywotów i ikon św. Aleksandra Swirskiego : na marginesie "polityki" religijnej metropolity Makarego w XVI wieku Aleksandra Sulikowska-Gąska s. 167-176
Źródła historiograficzne do badań rosyjskich ikon maryjnych Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska s. 177-187
"Phoenix" Jakuba Suszy źródłem do badań ikonografii Matki Boskiej Chełmskiej Krystyna Mart s. 189-201
Źródła kultu ikony Matki Boskiej Chełmskiej : z dziejów religijności w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej Andrzej Gil s. 203-218
Zdobnictwo elementarzy tłoczonych cyrylicą w XVI-XVIII wieku z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew s. 219-224
Rękopiśmienny greckokatolicki "Irmologion" z końca XVII w. jako przykład kultury pogranicza chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu : analiza ikonograficzna Agnieszka Zagrajek s. 225-240
Temat świętej Weroniki w XVII-wieczym ukraińskim malarstwie ikonowym Agnieszka Gronek s. 241-249
Przyczynek do ikonografii cyklów niedziel Pięćdziesiątnicy w ukraińskich ikonostasach drugiej połowy XVII - pierwszej połowy XVIII wieku Roman Zilinko s. 251-267