Tytuł Series Byzantina
ISSN 1733-5787
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Series Byzantina
2006, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Introduction Waldemar Deluga s. 7-8
Elements of the liturgical furniture in an 8th-century church (NWC) in Hippos (Sussita), Israel Mariusz Burdajewicz Jolanta Młynarczyk s. 9-37
Demeter Hadzsi's "proskynetarion" in Jászberény Marta Nagy s. 39-53
Pilgrimage in medieval Serbia and "proskynetaria" : pilgrims' icons from Jerusalem Branca Ivanić s. 55-69
"His foundation is in the Holy Mountains" : some remarks on the New Jerusalem symbolism in the age of Mazepa Lilya Berezhnaya s. 71-82
Bibliography of Polish Byzantine and post-Byzantine studies Aneta Bojanowska Anna Borkowska Anna Czerwińska Izabela Iwanicka Magdalena Kłos Magdalena Lachowska Norbert Mojżyn Magdalena Stasiak Marek Wojnarowski Magdalena Łukasiewicz s. 83-155