Tytuł Kultura i Wychowanie
ISSN 2083-2923
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Kultura i Wychowanie
2011, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Sławomir Sztobryn s. 3-4
Badania historyczno-pedagogiczne na Słowacji w XX wieku Blanka Kudláčová s. 8-17
Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji - od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia Lucia Bokorová s. 18-22
Człowiek współczesny - humanista przełomu XX i XXI wieku : (część II) Barbara Sitarska s. 23-38
Postaci spotykane na drodze samoaktualizacji człowieka : (część II) Lech Ostasz s. 39-55
O pożytku hodegetyki : próba rekonstrukcji i dekonstrukcji pewnej zapoznanej kategorii pedagogiki herbartowskiej Michał Głażewski s. 56-74
Osoba a edukacja : kilka uwag z perspektywy hermeneutyki personalistycznej Grzegorz Barth s. 75-83
Розвиток польської освіти на території Поділля в ХІХ - початку ХХ століття Aleksandr F. Koszolap s. 84-93
Ocena pracy nauczyciela jako problem społeczno-pedagogiczny Mikołaj Smetański s. 94-115
Externá analýza systému kontroly a hodnotenia učebných výsledkov žiakov na základných školách v Slovenskej republike Kinga Horváthová s. 116-128
Managing principles of student research activity under condition of society humanization Yevhen Kulyk s. 129-134
Rola teorii socjologicznych w rozumieniu i wyjaśnianiu zjawisk społecznych Piotr Sieradzki s. 135-145
O problemach kultury plastycznej w edukacji : (część I) Marek Mariusz Tytko s. 146-165
Islam as a challenge to the liberal democratic nation state : a comparison of France and Poland Anna Kainth s. 166-175
"Żywot Platona" Jarosław Marek Spychała (tłum.) s. 176-180
"Żywot Platona" Jarosław Marek Spychała (tłum.) s. 181-187
Wykaz publikacji z zakresu nauk społecznych, które ukazały się nakładem wybranych polskich wydawnictw naukowych w pierwszym półroczu 2011 roku Aleksandra Marciniak s. 188-194
Twoje blizny są twoją siłą Paulina Zaremba s. 196-200
Ligujący Kinga Filińska s. 201-210
Krwawa łza Olga Giza s. 211-212