Tytuł Kultura i Wychowanie
ISSN 2083-2923
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Kultura i Wychowanie
2013, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor o ludzkiej twarzy i gołębim sercu : dr hab. Tadeusz Szewczyk, prof. WSP, 1946-2013. s. 3
Słowo wstępne Sławomir Sztobryn s. 4-6
Education and imagination : (the origin and truth of art) Naděžda Pelcová s. 9-17
Sens dialogu jako medium komunikacji Michał Głażewski s. 18-32
"Liberal education" in selected Polish pedagogical concepts - in comparison to English-language concepts - with particular reference to the enlightenment (period 1) Katarzyna Wrońska s. 33-38
Technology, utopia and dystopia : modern technological change in early literary depictions Paweł Bernat s. 39-47
Ecological ethics as the basis for the philosophy of ecological upbringing Beata Grażyna Gola Anna Fitak (tłum.) s. 48-55
Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" u schyłku okresu PRL i przyczyny jej likwidacji Marta Polaczek-Bigaj s. 56-65
Wydział Oświaty i Kultury Zarządu Miasta Łodzi w upowszechnianiu edukacji dziecka w dwudziestoleciu międzywojennym Joanna Sosnowska s. 66-79
Tytuł książki jako usprawiedliwienie : studium przypadku Ewa JabłońskaStefanowicz s. 80-86
Podróż superbohatera : przyczynek do analizy opowieści superbohaterskich Paweł Ciołkiewicz s. 87-103
"Zła" osobowość : deficyty w przyswajaniu norm moralnych jako wyznacznik osobowości psychopatycznej Anna Mikołajczyk s. 104-120
Podmiotowość w interakcjach wychowawczych : próba odnalezienia istoty pojęcia wśród sloganów pluralistycznej rzeczywistości XXI wieku Edyta Zawadzka s. 121-132
"Ways of Learning to Teach. A Philosophically Inspired Analysis of Teacher Education Programs", Shlomo Back, Rotterdam/Boston/Taipei 2012 : [recenzja] Michał Głażewski Shlomo Back (aut. dzieła rec.) s. 133-141
"Globalizacja Berlina, Pragi i Warszawy", Władysław Misiak, Warszawa 2012 : [recenzja] Mikołaj Krasnodębski Władysław Misiak (aut. dzieła rec.) s. 142-145
V Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej w Pradze : (sprawozdanie) Marcin Wasilewski s. 146-148
Konferencja "Rzeczywistość edukacyjna : historia, teraźniejszość, przyszłość. Wątki i tropy interpretacyjne" : (sprawozdanie) Krzysztof Kamiński s. 149-150
Przegląd artykułów ze słoweńskiego czasopisma "Didactica Slovenica - pedagoška obzorja" : (sprawozdanie) Agnieszka Krawczyk s. 151-153
Wykaz publikacji z zakresu nauk społecznych, które ukazały się nakładem wybranych polskich wydawnictw naukowych w drugim półroczu 2012 roku Aleksandra Marciniak s. 154-158
Filozofia nauczania i wychowania w ujęciu Jana Legowicza Beata Borówka s. 160-178
Znaczenie dotyku we wspomaganiu rozwoju dziecka oraz jego zastosowanie w wybranych rodzajach terapii Beata Zagórska s. 179-192