Tytuł Kultura i Wychowanie
ISSN 2083-2923
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Kultura i Wychowanie
2012, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Sławomir Sztobryn s. 5-6
Didaktické pomôcky v článkoch časopisu "Dom a škola" (1885-1897) Mária Mihálechová s. 10-29
Poglądy pedagogiczne pozytywistów na wychowanie młodego pokolenia Danuta Mucha s. 30-47
Zaangażowanie a epochistyka w procesie wychowywania (dzieci) Krzysztof Kamiński s. 48-54
Credible human being - an anthropological (theological) approach natura pura and its impact on pedagogic thinking Marek Wiesenganger s. 55-60
Портфолио как альтернативный способ оценивания учебных достижений студентов Dżanara Bajtugelova Salidin Kaldybaev s. 61-68
Vyučovací proces a nondirektívny prístup k jeho riadeniu z poh'adu terajších a budúcich učite'ov Boris Bošanský s. 69-86
Systém odmien a trestov v kontexte rodinnej výchovy v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike Lujza Koldeová s. 87-99
Strategie izolowania ofiary podejmowane przez mobbera w miejscu pracy Piotr Chomczyński s. 100-106
Dyskusja na temat wypędzeń jako przykład polskich sporów politycznych Paweł Ciołkiewicz s. 107-122
Social pedagogy and the "life-world" concept in the time of new media Kristian Šmitran s. 123-130
O samotności dziecka we współczesnym świecie Małgorzata Kierzkowska s. 131-138
"Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji", Erving Goffman, tł. Paweł Tomanek, Kraków 2010 : [recenzja] Krzysztof T. Konecki Erving Goffman (aut. dzieła rec.) Paweł Tomanek (aut. dzieła rec.) s. 139-142
"Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania. Paideia od Sokratesa do Zenona", Mikołaj Krasnodębski, Warszawa 2011 : [recenzja] Marcin Wasilewski Mikołaj Krasnodębski (aut. dzieła rec.) s. 143-148
"Ukrajinský jazyk pre Slovakov", Mária Čižmárová, Prešov 2011 : [recenzja] Rafał Marcinkowski Mária Čižmárová (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"O wychowaniu moralnym" František Drtina Sebastian Taboł (tłum.) s. 151-155
Wykaz publikacji z zakresu nauk społecznych, które ukazały się nakładem wybranych polskich wydawnictw naukowych w drugim półroczu 2011 roku Aleksandra Marciniak s. 156-162
Rodzina zastępcza jako alternatywna forma opieki Beata Tarnowska-Konka s. 163-170
W kręgu wartości w twórczości ks. J. Twardowskiego dla dzieci - na podstawie wybranych utworów Magdalena Teresa Reczulska s. 171-186