Tytuł Kultura i Wychowanie
ISSN 2083-2923
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Kultura i Wychowanie
2011, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szanowni Państwo! Młagorzata Cyperling s. 2
Słowo od redakcji Sławomir Sztobryn s. 3-5
Myśliciele religijni w świetle literatury czasopiśmiennej I połowy XX wieku : (część I) Sławomir Sztobryn s. 9-23
The Confucianism ideas during the Edo Era to the trend of thought of the Meiji Era Izumi Odakura s. 24-40
Postaci spotykane na drodze samoaktualizacji człowieka : (część I) Lech Ostasz s. 41-63
Człowiek współczesny - humanista przełomu XX i XXI wieku : (część I) Barbara Sitarska s. 64-86
O symbolu w kulturze i jego rozumieniu Anna Walczak s. 87-101
Bez wychowania prawdziwa kultura nie przetrwa - refleksje (nad twórczością) Stefana Swieżawskiego Krzysztof Kamiński s. 102-112
Konstrukcje nadziei w utopiach pedagogicznych Owena i Fouriera Katarzyna Szumlewicz s. 113-130
Koncepcja humoru i dowcipu w ujęciu Stefana Szumana Marek Mariusz Tytko s. 131-143
Termin "sophistes" w V wieku p.n.e. Marcin Wasilewski s. 144-147
Jak czytać książkę naukową? Tadeusz Szewczyk s. 148-170
Charakterystyka wychowania jako procesu pedagogicznego Mikołaj Smetański s. 171-183
The education in the countryside around Trnava in the early modern period Zuzana Lopatková s. 184-191
Multikulturna edukacja v skolskych procesoch na Slovensku Jolana Manniowa s. 192-198
Tutoring w doświadczeniach wrocławskich gimnazjalistów i tutorów Maria Sitko s. 199-212
Kultura zdrowotna w kontekście programowych zmian w edukacji szkolnej (reformy programowej 2009 roku) Paweł Kijo s. 213-226
Charakterystyka Ośrodków Transferu Technologii w świetle barier procesu komercjalizacji badań naukowych w Polsce Adam Trawiński s. 227-233
Uczeń z chorobą przewlekłą - zakres świadomości i odpowiedzialności działań edukacyjnych Barbara Olszewska s. 234-244
Indywidualne doświadczenie, wspólnotowy sens i zdroworozsądkowa myśl potoczna w kontekście koncepcji "common sense" Joanna Szewczyk-Kowalczyk s. 245-253
Bieganie jest najlepszą formą mojego życia : wywiad z niepełnosprawnym sportowcem biegaczem Paweł Kijo Piotr Sobczak Zbigniew Stefaniak s. 254-257
Sprawozdanie z badań i działalności naukowo-organizacyjnej o Janie Amosie Komeńskim Roman Mnich Barbara Sitarska s. 258-261
"ABC kreatywności", Krzysztof J. Szmidt, Warszawa 2010 : [recenzja] Jolanta Bonar Krzysztof J. Szmidt (aut. dzieła rec.) s. 262-264
"Komeńskiego idea humanizmu", František Drtina, "Horyzonty Pedagogiczne", XXII, 1909, z. 7 František Drtina s. 265-270
Fragmenty recenzji Wiesław Andrukowicz Roman Leppert s. 271