Utworzony w roku 1946 Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warszawskiego obejmował swoją strukturą filologie obce. W roku 1951 utworzono Wydział Filologiczny, w skład którego wchodziły filologie obce i polonistyka. W roku 1968 utworzono Wydział Filologii Obcych, a od 1976 roku Wydział Neofilologii, w skład którego do roku 2005 wchodził Instytut Orientalistyczny. Wydział jest federacyjnym wydziałem jednostek organizacyjnych. W skład Instytutu Germanistyki wchodzi 6 Zakładów:

- Zakładu Językoznawstwa Germańskiego

- Zakładu Studiów nad Krajami Niemieckiego Obszaru Językowego

- Zakładu Komparatystyki Kulturowej i Literackiej

- Zakładu Literatur Niemieckiego Obszaru Językowego

- Zakładu Glottodydaktyki

- Zakładu Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego