Funkcjonujące od 1997 roku Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi wydało jak dotąd ponad 400 tytułów. Jego celem jest promowanie rozwoju naukowo-badawczego oraz dokonań środowiska akademickiego naszej Uczelni. Publikacje Wydawnictwa AHE wyróżniają się wysokim poziomem edycyjnym. Wśród najlepiej sprzedających się książek są publikacje dla arteterapeutów oraz dla nauczycieli, szczególnie pracujących z dziećmi z trudnościami w uczeniu się oraz różnego rodzaju dysfunkcjami, a także pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik do nauki języka angielskiego ROUTE A1 i ROUTE A2, przygotowujący do egzaminu TELC. Ponadto Wydawnictwo AHE jest wydawcą siedmiu czasopism naukowych.