Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja zawiązało się w 2009 roku z inicjatywy osób organizujących Festiwal Sztuka i Dokumentacja, który odbywał się w latach 2009-2014 w Łodzi.

Stowarzyszenie wydaje pismo naukowe "Sztuka i Dokumentacja", którego celem jest publikowanie wyników badań nad sztuką współczesną oraz materiałów źródłowych. Stowarzyszenie gromadzi archiwum dokumentacji, które może być wykorzystywane do działalności naukowej, edukacyjnej i promocyjnej.

Członkami stowarzyszenia są osoby aktywnie zajmujące się sztuką współczesną: artyści różnych mediów, kuratorzy, krytycy i historycy sztuki oraz wykładowcy akademiccy.