Tytuł artykułu   (Znaleziono: 8321 artykułów) Autorzy Strony Czynności
Kronika naukowa IBL. s. 10-15
Zbiór noworoczników w Bibliotece Instytutu Badań Literackich. s. 11-17
Studia nad literaturą dwudziestolecia i literaturą współczesną w Instytucie Badań Literackich w latach 1948-1973. s. 19-29
Staropolszczyzna. s. 21-41
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 21-38
Sesja naukowa Instytutu Badań Literackich PAN "Henryk Sienkiewicz - twórczość i recepcja światowa" Krystyna Tokarzówna Teresa Tyszkiewicz s. 26-33
Korespondencja M. Konopnickiej : archiwum M. Konopnickiej. s. 32-33
XV Konferencja Teoretycznoliteracka Marek Gumkowski s. 39-42
Romantyzm. s. 44-60
Konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom teorii powieści. s. 45-46
Wykaz prac doktorskich w zakresie polonistyki przygotowywanych w IBL oraz w katedrach uniwersyteckich i WSP. s. 49-59
Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie. s. 56-57
Robocze zebrania naukowe z zakresu literatury staropolskiej w IBL. s. 57-58
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. s. 62-64
Kurs dla slawistów Uniwersytetu Warszawskiego w 1959 r. s. 68-70
"Marksizm - Kultura - Literatura". Ogólnopolska konferencja naukowa Krzysztof Rutkowski s. 73-80
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. s. 73-85
Wśród czasopism. s. 73-76
V Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii : prace przygotowawcze. s. 77-78
Indeks. s. 79-91
Juliusz Nowak-Dłużewski (31 III 1893 - 19 IV 1972) Jadwiga Pietrusiewiczowa s. 84-85
Kazimierz Wyka - w dziesiątą rocznicę śmierci Ewa Szary-Matywiecka s. 86-89
Witold Doroszewski - uczony i człowiek (1 V 1899 - 26 I 1976) Mieczysław Szymczak s. 87-93
"Torquato Tasso, Piotr Kochanowski i tradycja epiki barokowej u Słowian i Węgrów", Endre Angyal, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Endre Angyal (aut. dzieła rec.) s. 89
"Poetyka popularnej liryki miłosnej XVII wieku w Polsce", Jadwiga Kotarska, Gdańsk 1970 : [recenzja] Ewa Szary Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 94
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sekcja Filologii Polskiej. s. 101-106
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Zbigniew Goliński Michał Głowiński Edmund Jankowski Janusz Odrowąż-Pieniążek Janusz Sławiński Anna Wierzbicka Stanisław Świrko s. 113-122
"Funkcja archaizacyjna metaforyki "Popiołów", Jerzy Paszek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 128
"Narrator i narracja w "Bramach raju" i "Idzie skacząc po górach" Jerzego Andrzejewskiego", Jerzy Poradecki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 128
"O funkcjach partykuły -ć w utworach Reja", Franciszek Pepłowski, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Franciszek Pepłowski (aut. dzieła rec.) s. 129
Warszawska konferencja badaczy pozytywizmu Michał Kabata s. 137-140
"Twórczość Henryka Sienkiewicza", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Bestiarium Laurèamonta", Gaston Bachelard, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Gaston Bachelard (aut. dzieła rec.) s. 142
Bibliografia polskiej slawistyki językoznawczej W. Górecka Stanisław Urbańczyk s. 155-233
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie : Instytut Filologii Polskiej (1980-1981) Antoni Jopek s. 157-163
"Jan Baudouin de Courtenay a poetyka formalistów", Zygmunt Saloni, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Zygmunt Saloni (aut. dzieła rec.) s. 158
"Michał Michajłow w kręgu spraw polskich", Bazyli Białokozowicz, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 6 : [recenzja] Jacek Trznadel Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 164
"Niektóre szczegóły z pobytu Mickiewicza i Garczyńskiego w Poznańskiem w świetle korespondencji i rękopisów. / Cz. 1 i 2 Janusz Odrowąż-Pieniążek Józef Mikołajtis (aut. dzieła rec.) s. 166
"Lech Piwowar w kręgu poetyckiej i społecznej awangardy lat trzydziestych", Wacław Torbus [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Wacław Torbus (aut. dzieła rec.) s. 179
"Ezoriare aliquis nostris ex ossibus ultor", Mieczysław Inglot, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Maria Joczowa Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 196
XIII Międzynarodowy Kurs Wakacyjny Uniwersytetu Warszawskiego dla Slawistów. s. 198-202
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze Antoni Baczewski s. 202-203
"Młodopolski portret artysty", Andrzej Makowiecki, Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Andrzej Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 202
"Historia o królowej Polski", Jan Ślaski [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jan Ślaski (aut. dzieła rec.) s. 205
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. s. 207-208
Nagrody za prace opublikowane przez IBL. s. 215
"Technika jako odkrycie", Marek Schorer, "Odra" R.X (1970) : [recenzja] Helena Zaworska Marek Schorer (aut. dzieła rec.) s. 223
Historia literatury polskiej w Bydgoskim Towarzystwie Naukowym. s. 243-248
"Poezja powstania listopadowego", Andrzej Zieliński, Wrocław 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 246
Sprawozdania z podróży naukowych Krzysztof Dmitruk Izabela Jarosińska Maria Prussak s. 257-260