Tytuł artykułu   (Znaleziono: 8321 artykułów) Autorzy Strony Czynności
Podyplomowe Studium Edytorsko-Tekstologiczne Roman Loth s. 1-5
Sprawozdanie z działalności IBL PAN w r. 1984. s. 4-16
Sprawa uniwersyteckiego podręcznika historii literatury polskiej. s. 5-7
Działalność Komisji do badania dziejów polskiej nauki o literaturze przy Komitecie Nauk o Literaturze Polskie PAN Jerzy Starnawski s. 7-10
Konferencja naukowa poświęcona problematyce socjologii literatury. s. 9-13
Ogólne. s. 11-21
Streszczenie prac doktorskich Stanisław Bortnowski Ewa Gaworska Marek Graszewicz Leokadia Hull Ewa Ihnatowicz Jerzy Kaczorowski Jadwiga Ambrozja Kalinowska Piotr Kowalski Wiktoria Kozłowska Anna Legeżyńska Marian Lewko Krzysztof Mrowcewicz Jan Neuberg Donat Niewiadomski Andrzej Nowakowski Ewa Ogłoza Barbara Pabiniak Marek Piechota Grażyna Pietruszewska Jan Piotrowiak Wacława Popławska Janusz Poźniak Marek Prejs Jacek Sokolski Danuta Szajnert Małgorzata Tomicka Jerzy Ulg Wojciech Wielopolski Maria Wojtak Anna Węgrzyniak Andrzej Zalewski Zbigniew Śmigielski s. 18-185
Staropolszczyzna. s. 23-35
Odczyty naukowe w IBL (streszczenia). s. 28-36
Produkcja Wydawnicza Instytutu Badań Literackich w r. 1957. s. 30-38
Katedra Historii Lit. Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. s. 36-41
Oświecenie. s. 42-53
Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem Moskiewskim s. 45-46
Odczyty naukowe w IBL (streszczenia). s. 70-80
Streszczenia rozpraw doktorskich. s. 70-95
Piąty Międzynarodowy Kurs Uniwersytetu Warszawskiego dla slawistów : rozszerzenie działalności Biura Kursów. s. 76-78
Z działalności Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Tadeusz Januszewski s. 77-80
Z prac Juliusza W. Gomulickiego. s. 79-81
Sprawozdanie ze spotkań roboczych poświęconych problematyce badań życia literackiego. s. 97-100
">>Gęsi<< i >>leda co<< w teorii językowoliterackiej Reja", Barbara Otwinowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Barbara Otwinowska Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 107
Pierwsza rocznica śmierci profesora Jana Zygmunta Jakubowskiego Ewa Kozarzewska s. 108-110
Studia o literaturze polskiej na Uniwersytecie w Poznaniu w latach 1945-1974 Jarosław Maciejewski s. 110-134
Wykaz pracowników zatrudnionych w IBL. s. 111-119
75 rocznica urodzin Władysława Broniewskiego Małgorzata Baranowska s. 113-116
"Wątki egzystencjalistyczne w polskiej prozie lat trzydziestych", Stefan Morawski [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939", Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 126
"Ignacy Krasicki. Portret literacki", Mieczysław Piszczkowski, Kraków 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 131
"Próba gatunkowego określenia >>mirohładów<< - >>słopiewni<<", Henryk Pustkowski [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Pustkowski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Miscellanea z okresu romantyzmu", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska s. 137
"Modele literatury współczesnej we wczesnym okresie jej rozwoju", Stefan Żółkiewski [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 138
Słownik polsko-serbsko-chorwacki Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk Elżbieta Pułka s. 144-147
Konferencja Komisji do Spraw Polonistyki NRD-Polska : Berlin, 17-18 kwietnia 1984 r. Dietrich Scholze Zbigniew Jarosiński (tłum.) s. 147-152
Kartoteki bibliograficzne i dokumentacyjne Instytutu Badań Literackich Cecylia Gajkowska s. 151-157
"Peryfrazy współczesne", Michał Głowiński, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 154
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. s. 158-164
"Ze studiów nad twórczością Andrzeja Maksymiliana Fredry", Zbigniew Rynduch [w:] "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego", Gdańsk 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zbigniew Rynduch (aut. dzieła rec.) s. 168
"Literatura barska (1767-1772)", Janusz Maciejewski [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Zbliżenia skandynawsko-polskie", Zenon Ciesielski, Gdańsk 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Zenon Ciesielski (aut. dzieła rec.) s. 184
"Dramat naturalistyczny", Roman Taborski, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 3 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 188
Wykaz instytucji i osób, od których otrzymano ankiety. s. 191-198
Pełnia września w poezji Leszek Szaruga s. 191-198
"Z dziejów rosyjskiej mysli krytycznoliterackiej w Polsce / 1918-1939 Zygmunt Ziątek Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 199
"Żeromski o futurystach", Bolesław Pęzala [w:] "Szkice z historii i teorii literatury", Poznań 1971 : [recenzja] Ewa Szary Bolesław Pęzala (aut. dzieła rec.) s. 202
"Upadek i odrodzenie Młodej Polski", Artur Hutnikiewicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R. V (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 208
"Motywy okupacyjne u Becketta", Alojzy Pałłasz, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 3 : [recenzja] Hanna Filipkowska Alojzy Pałłasz (aut. dzieła rec.) s. 210
"Liryki lozańskie Tadeusza Różewicza", Tadeusz Kłak, "Roczniki Humnistyczne", T. 19 (1971), z. 1 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 212
"Przybyszewski i literatura rosyjska", Hanna Galska, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 4 : [recenzja] Bożena Wojnowska Hanna Galska (aut. dzieła rec.) s. 212
"Kilka uwag o wierszach Marii Pawlikowskiej", Alina Siomkajłówna, "Roczniki Humnistyczne", T. 19 (1971), z. 1 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Alina Siomkajłówna (aut. dzieła rec.) s. 214
"Listy do Stefana Żeromskiego", Oktawia Żeromska, Łódź 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Oktawia Żeromska (aut. dzieła rec.) s. 224
"Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Heleny Czerwijowskiej", "Twórczość" R.XXVI (1971) : [recenzja] Bożena Wojnowska s. 252
Sprawozdanie z udziału w posiedzeniu grupy roboczej literaturoznawców Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych Piotr Stasiński s. 296-298