Tytuł artykułu   (Znaleziono: 8321 artykułów) Autorzy Strony Czynności
Instytut Badań Literackich PAN w 1990 r. s. 1-14
Wykaz nominacji na profesorów. s. 1-2
Wykaz nominacji na profesorów. s. 1-2
Od Redakcji. s. 3-4
Plan badań naukowych Instytutu Badań Literackich na rok 1961. s. 5-12
Sesja naukowa "Opera w Polsce w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku". s. 5-9
Wykaz nominacji na profesorów s. 7
"Lenin i romantyka rewolucyjna w sztuce" : sprawozdanie z sesji naukowej. s. 11-14
Zebrania naukowe IBL. s. 17-20
Nagrody naukowe. s. 18
Nagrania utworów poetyckich. s. 19
Sesja naukowa poświęcona twórczości Stanisława Brzozowskiego. s. 20-22
Oświecenie. s. 28-37
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. s. 30-32
Wizyty naukowe gości zagranicznych w Instytucie Badań Literackich w latach 1967-1973. s. 31-37
Biblioteka Instytutu Badań Literackich. s. 34-41
Edycje naukowe korespondencji wybitniejszych pisarzy. s. 41-44
Romantyzm. s. 53-72
Pozytywizm - Młoda Polska. s. 59-81
Zebrania "czwartkowe". s. 82-83
"Pieśni", Jan Kochanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 87
Katedry Historii Literatury Polskiej UMCS w Lublinie. s. 91-96
Streszczenia rozpraw doktorskich. s. 103-132
Zapowiedzi wydawnicze. s. 104-109
"Z problemów rytmiki wiersza Zygmunta Krasińskiego", Stanisław Balbus, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 120
"Język i sposób narracji w "Soli ziemi" Wittlina jako środki wprowadzenia ukształtowań ekspresjonistycznych w obręb powieści realistycznej", Krystyna Jakowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 122
    Zacytuj
  • Udostępnij
Biblioteka Jagiellońska: sprawozdanie z działalności naukowej. s. 123-137
"O >>Figlikach<< Mikołaja Reja", Julian Krzyżanowski, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 127
Folklorystyka. s. 129-131
"Paradoksy >>poćciwości<< Reja", Wiktor Weintraub, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 131
"Mickiewicz w kręgu Goethego i >>Fausta<<", Jan Zygmunt Jakubowski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 139
Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN. s. 145-146
"Porozumiewanie się i teatr", Jean-Pierre Richard, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Jean-Pierre Richard (aut. dzieła rec.) s. 148
Folklorystyka. s. 156-160
Folklorystyka. s. 165-167
Dlaczego Warszawa Małgorzata Baranowska s. 169-179
"Krzesanie ognia. Szkice", Jan Szczawiej, Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Jan Szczawiej (aut. dzieła rec.) s. 171
"Rudyard Kipling w swiecie dzisiejszym", Witold Chwalewik [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Witold Chwalewik (aut. dzieła rec.) s. 173
"Uwagi o retoryce i rytmie w prozie Mikołaja Reja", Mieczysław Korolko, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Mieczysław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 176
Folklorystyka. s. 180-186
"Funkcje didaskaliów w dramacie młodopolskim", Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Woźniakiewicz-Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 181
"Historia czy literatura?", Roland Barthès, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Roland Barthès (aut. dzieła rec.) s. 189
"Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego", Andrzej Walicki, Warszawa 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 196
"Powstanie listopadowe w poezji rosyjskiej", Bazyli Białokozowicz, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek None Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 198
"Poezja skrajności", Jan Pieszczachowicz, "Odra" R.XI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 208
"Prasa polska w Czechosłowacji w latach 1935-1968. Przegląd bibliograficzny", Jerzy Myśliński, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9 (1970), z. 3 : [recenzja] Andrzej Notkowski Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 212
"Medytacje semantyczne", Anna Wierzbicka, "Nurt" nr 4 (1970) : [recenzja] Ewa Szary Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 221
"Z problematyki dramatu Stanisława Szpotańskiego "Świątkarz" , Gustaw Ostasz, Rzeszów 1969 : [recenzja] Marian Rawiński Gustaw Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 233
"Rola współczesnych opowiadań ludowych w żywym środowisku społecznym", Dorota Simonides, Poznań 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 250
"Bibliografie zawartości polskich czasopism literackich", Maria Brykalska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Maria Brykalska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) s. 251