Tytuł artykułu   (Znaleziono: 8321 artykułów) Autorzy Strony Czynności
Analiza stanu polonistycznej kadry naukowo-dydaktycznej. s. 1-28
Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie Elżbieta Rzewuska s. 9-12
Sprawozdanie z podróży naukowej do Paryża Alina Brodzka s. 12-13
Prace z zakresu matematycznych metod w lingwistyce na terenie Polski. s. 13-15
Czasopisma polskie z lat 1801-1850 w zbiorach Biblioteki IBL Zbigniew Kempka s. 27-36
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach. s. 59-69
Nabytki Muzeum Mickiewicza w Warszawie : archiwalia Józefa Korzeniowskiego i jego rodziny. Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 81-82
"Błazeńskie zwierciadło: rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku", Stanisław Grzeszczuk, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 85
Sprawozdania z podróży naukowych za granice Zdzisława Kopczyńska Roman Loth Hanna Maria Małgowska Ryszard Przybylski Jadwiga Rytel Krystyna Sierocka Roman Sobol Jerzy Woronczak Marta Wyka-Hussakowska s. 95-110
Pracownia Dokumentacji Staropolskiej i Historii Książki Władysław Korotaj s. 101-105
"Struktura stylistyczna "Gofreda" na tle tradycji polskiej", Riccardo Picchio, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Riccardo Picchio (aut. dzieła rec.) s. 101
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Elżbieta Achremowicz s. 102-112
ZSRR : Polsko-radzieckie sympozjum w Moskwie o współczesnej literaturze polskiej Zbigniew Jarosiński s. 104-107
"Metryka słowiańska", red. Z. Konopczyńska, L. Pszczołowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Lucylla Pszczołowska Z. Konopczyńska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 106
"Topologiczna definicja spójności tekstu", Andrzej Trybulec, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Andrzej Trybulec (aut. dzieła rec.) s. 118
Nowa Księga przysłów polskich Stanisław Świrko s. 119-120
"Powieść a dziennik intymny", Michał Głowiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Michał Głowiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 122
"Z problematyki wzorca i parodii. Na marginesie twórczości Stanisława Lema. / Komunikat Ewa Szary Maria Marcjan (aut. dzieła rec.) s. 126
"Ballada we współczesnej poezji polskiej. / Z zagadnień przemian świadomości gatunkowej Ewa Szary Grażyna Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 128
"Bruno Schulz a nadrealizm", Jerzy Spejna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Spejna (aut. dzieła rec.) s. 132
"O klasyfikacji sztuk u Karola Irzykowskiego", Wojciech Głowala [w:] "Litteraria", Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 132
Litteraria w Oddziale Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej : (nabytki z lat 1980-1983) Zbigniew Koziński s. 135-153
"Tragiczność" i " drwina" w świadomości "pokolenia 1910", Zbigniew Żabicki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Helena Zaworska Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) s. 136
"Słowotwórstwo na usługach filozofii", Ewa Olkuśnik, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Ewa Olkuśnik (aut. dzieła rec.) s. 142
"Mit Admeta i Alcesty w literaturze polskiej", Jerzy Rzymowski, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Barbara Otwinowska Jerzy Rzymowski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Trwałe wartości literatury polskiej na Śląsku w XVII wieku", Jan Zaremba, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN" R.VIII (1970) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Jan Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 145
"Richard Dehmel i Stanisław Przybyszewski", Roman Taborski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 151
"Zabłocki czy Bogusławski?", Zbigniew Raszewski, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zbigniew Goliński Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 153
"Teatr lalek w dawnej Polsce. Próba zarysu historycznego", Henryk Jurkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Magdalena Szymańska Henryk Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 156
"Klątwa i Sędziowie, czyli o młodopolskim synkretyzmie artystycznym", Roman Taborski, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Hanna Filipkowska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Maurycy Beniowski w literackiej legendzie", Andrzej Sieroszewski, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Pieniążek Andrzej Sieroszewski (aut. dzieła rec.) s. 163
"Napowietrzne granice", Seweryn Pollak, "Twórczość" R. XXVII (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Seweryn Pollak (aut. dzieła rec.) s. 166
"Polska literatura plebejska z przełomu XVI i XVII wieku", Stanisław Grzeszczuk, Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 168
Uniwersytet Warszawski. s. 173-178
"Recepcja twórczości Jana Olbrachta w Polsce", Jerzy Śliziński [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 173
"Praw szlachetnych dyktator /Lenin Hanna Kirchner Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 173
"Emancypantki Bolesława Prusa", Edward Pieścikowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Ideologia a narracja w powieściach Leona Kruczkowskiego", Józef Zając [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Józef Zając (aut. dzieła rec.) s. 181
"Od manieryzmu do baroku", Jan Dürr-Durski, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971): [recenzja] Barbara Otwinowska Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) s. 190
Aniela Łempicka 24 II 1920 - 10 IX 1990 Janina Bahr s. 191-198
'Sarmatyzm oświecony. 1. Prosaicy i ideologowie", Mieczysław Klimowicz, Wrocław 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 192
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu Bogusław Żurakowski s. 194-198
"Funkcja obrazu w strukturze wiersza: na podstawie wczesnej poezji anglo-amerykańskiej XXw.", Andrzej Kopcewicz, Poznań 1969 : [recenzja] Ewa Szary Andrzej Kopcewicz (aut. dzieła rec.) s. 197
"Skalne podhale w literaturze polskiej", Stanisław Piotrowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Porachunki z Camusem", Wacław Mejbaum, "Odra" nr 9 (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Wacław Mejbaum (aut. dzieła rec.) s. 204
Mieczysław Brahmer Jerzy Parvi s. 205-211
"Studium komedii ról w twórczości Zbigniewa Uniłowskiego", Maria Kraska, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Kraska (aut. dzieła rec.) s. 206
"Szaniawski-prozaik", Wojciech Natanson, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 209
"Współczesna literatura polska. 1939-1969", Włodzimierz Maciąg, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 214
"Przygoda surrealistyczna widziana po latach", Adam Ważyk, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 245