Tytuł artykułu   (Znaleziono: 8321 artykułów) Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 1-4
Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN Ewa Warzenica-Zalewska s. 1-16
Z prac Działu Literatury Staropolskiej Tadeusz Bieńkowski s. 5-7
Konferencja poświęcona pracom nad Podręcznikiem uniwersyteckim historii literatury polskiej Jan Józef Lipski s. 5-9
Z prac nad podręcznikiem akademickim historii literatury polskiej : dyskusja nad koncepcją okresu Młodej Polski : 1.XII.1961 r. s. 11-14
Z wydawnictw Instytutu Badań Literackich Aniela Piorunowa s. 13-17
Kollokwium Norwidowskie Janina Kamionkowa s. 18-26
Streszczenia prac doktorskich Anna Barańczak Jan Bełkot Marek Białota Andrzej Chruszczyński Zofia Cygal-Krupowa Irena Furnal Elżbieta Janus Marek Kwapiszewski Leszek Libera Jan Malicki Elżbieta Nawrat Teresa Podgórska Wiesław Pusz Maria Rudzka-Symotiuk Antoni Smuszkiewicz Ewa Szary-Matywiecka Halina Tchórzewska Jan Walc Jacek Wesołowski Janina Wierteł Wojciech Wyskiel Maciej Włodarski Jerzy Świdziński Bogusław Żurakowski s. 19-86
Problemy metodologiczne badań nad historią prasy Andrzej Notkowski s. 21-26
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Adam Jarosz s. 31-42
Zjazd prezesów oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (22-23 IX 1979) Barbara Koc s. 35-38
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku Jerzy Michno s. 40-60
Romantyzm : zarys problematyki i organizacja badań Alina Witkowska s. 43-53
Sesja naukowa poświecona Łukaszowi Górnickiemu Stanisław Morawski s. 45-48
Prace z pogranicza literackiego polsko-zachodniosłowiańskiego Józef Magnuszewski s. 53-58
Kontakty zagraniczne Instytutu Badań Literackich Anna Grygo s. 64-77
Nabytki archiwalne Muzeum Adama Mickiewicza w Warszawie - Archiwum Andrzeja Towiańskiego; archiwalia po Ludwiku Orpiszewskim Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 68-70
Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie Jerzy Święch s. 73-76
Społeczne funkcje literatury i paraliteratury : (konferencja naukowa, Warszawa, 26-28 marca 1973 r.) Marian Płachecki s. 73-79
Lektorat języka polskiego w Turku (Finlandia) Andrzej Zawada s. 88-92
"Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce" Katarzyna Mroczek s. 89-93
"Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" - "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" Wiesław Władyka s. 95-98
Polonistyka w NRD w latach 1974-1976 Dietrich Scholze s. 98-103
"O metaforze", Andrzej Bogusławski, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 99
Archiwum firmy "Gebethner i Wolff" w Bibliotece IBL Zofia Dernałowicz s. 106-109
Badania nad literaturą polską okresu Oświecenia Teresa Kostkiewiczowa s. 107-122
Międzynarodowy Kurs Wakacyjny Uniwersytetu Warszawskiego dla Slawistów Lidia Kacprzak s. 111-118
Polonistyka we Lwowie Cecylia Gajkowska s. 112-114
Jerzy Cieślikowski Ryszard Waksmund s. 118-121
Indeks autorów opracowywanych. s. 118-119
Działalność Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida UW Krzysztof Kopczyński Barbara Subko s. 125-129
"Z problematyki polskiej tragedii narodowej", Stanisław Kaszyński [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Stanisław Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 132
Aleksandra Budrecka (9 IX 1939 - 6 I 1981) s. 137-139
Kronika zagraniczna: z prac moskiewskiego Instytutu Słowianoznawstwa Tamara Agapkina s. 137-141
Teoria literatury. s. 142-152
Bolesław Włodzimierz Lewicki (28 VIII 1908 - 23 VII 1981) Jan Rek s. 143-148
Odznaczenia pracowników IBL. s. 145-146
XX Konferencja Teoretycznoliteracka : Rynia, kwiecień 1981 Piotr Stasiński s. 146-157
Zjazd delegatów oddziałów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Ryszard Wojciechowski s. 151-153
"Poeta ziemi rodzinnej : zbiór wsponień i esejów o Stanisławie Piętaku", A. Kamieńska i J. Śpiewak, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Stradecki s. 199
Pamiętnik Kazimierza Wierzyńskiego w zbiorach rękopiśmiennych BUW Maria Tyszkowa s. 202-205
"Bolesław Prus o Wyspiańskim i Mickiewiczu. Listy do młodego przyjaciela", Stanisław Fita, "Roczniki Humanistyczne" T.XVIII (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 208
Uniwersytet Warszawski - Filia w Białymstoku Stanisław Morawski s. 215-217
Stefan Treugutt 17 IV 1925 - 8 VII 1991 Alina Witkowska s. 216-219
"Wańkowicz", Mieczysław Kurzyna, Warszawa 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Kurzyna (aut. dzieła rec.) s. 218
"Życie literackie Poznania w latach 1917-1939", Edward Pawlak, Poznań 1971 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Edward Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 220
"Listy miłosne z Łąki", Czesław Hernas, "Literatura Ludowa", T. 16 (1972), nr 1 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 237
"Mity kolektywne i świadomość mityczna", Andrzej K. Waśkiewicz, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 244
"Granica", Zofia Nałkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971 : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Zofia Nałkowska (aut. dzieła rec.) s. 254
Literatura i kultura popularna Piotr Kowalski s. 281-283