Tytuł artykułu   (Znaleziono: 8321 artykułów) Autorzy Strony Czynności
Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich. s. 3-15
Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich. s. 5-18
Reorganizacja "Biuletynu Polonistycznego": nowy profil pisma - "Noty informacyjne" - Sprawozdanie z zebrania reorganizacyjnego. s. 5-14
Plan badań historycznoliterackich za lata 1971-1975. s. 5-29
O wydawnictwach Instytutu Badań Literackich Aniela Piorunowa s. 8-13
Produkcja wydawnicza IBL w r.1960. s. 11-14
Zakład Językoznawstwa IBL w Warszawie. s. 11-17
Pracownia Literatury Romantyzmu Maria Żmigrodzka s. 13-16
Z prac poświeconych V Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. s. 14-17
Obcojęzyczne czasopisma slawistyczne z lat 1945-1961 w Bibliotece IBL Maria Staszewska s. 38-44
Sprawozdania z podróży naukowych Danuta Danek Hanna Dziechcińska Cecylia Gajkowska Zofia Makowiecka Kamila Rudzińska s. 39-44
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie Erazm Kuźma s. 51-52
Z prac Komisji do Spraw Polonistyki w NRD Halina Rybicka s. 55-56
Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie. s. 57-59
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. s. 65-73
Silesiaca polonistyczne. s. 67-70
Prace naukowe pracowników bibliotek. s. 67-82
Polonistyka w Niemczech Zachodnich : (Bonn - Frankfurt nad Menem - Fryburg - Getynga - Hamburg - Münster). s. 68-75
Studenckie koła naukowe polonistów. s. 84-95
Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. s. 103-104
Towarzystwo Naukowe Płockie Barbara Konarska-Pabiniak s. 110-118
"Struktura powieści Wiesława Stanisława Kuniczaka >>The Thousand Day<<", Jerzy R. Krzyżanowski, "Ruch Literacki" R. XIII (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Jerzy R. Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 119
Rozprawy doktorskie ( streszczenia). s. 131-143
"Pogański Rzym Mandelstama", Ryszard Przybylski [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 134
Folklorystyka. s. 134-135
Ignacy Sieradzki Alina Witkowska s. 134-139
Niemiecki Instytut Spraw Polskich Stanisław Makowski s. 157-160
"O teatrze i dramacie", Antoni Sygietyński, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Antoni Sygietyński (aut. dzieła rec.) s. 159
"Orzechowski i Rojzjusz. Kartka z dziejów polemiki staropolskiej", Tomasz Fijałkowski, "Prace Polonistyczne" S. 28 (1972) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Tomasz Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 160
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu Leokadia Pośpiechowa s. 162-165
"Krystyn Lach Szyrma, syn ziemi mazurskiej", Władysław Chojnacki, Jan Dąbrowski, Olsztyn 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 168
Międzynarodowy Kurs Wakacyjny Uniwersytetu Warszawskiego dla Slawistów. s. 168-171
Publikacje poszukiwane. s. 172-173
"Dziwne życie Sadyka Paszy. O Michale Czajkowskim", Jadwiga Chudzikowska, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Jadwiga Chudzikowska (aut. dzieła rec.) s. 176
">>Hymn na Dzień Zwiastowania N.P. Maryi<< Adama Mickiewicza<<", Karol Kremser, Lublin 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Karol Kremser (aut. dzieła rec.) s. 176
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Małgorzata Gromadzińska s. 176-181
Uniwersytet Jagielloński Marek Mikos s. 179-182
">>Autobiografia<< Aleksandra Fredry", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 182
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Kazimierz Gajda s. 189-191
"Ruch oporu w polskiej literaturze obozowej", Ludwik Rajewski, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Ludwik Rajewski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Droga katechumena", Jerzy Zawieyski, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Pawłowski Jerzy Zawieyski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Rola języka i kultury anglo-amerykańskiej w twórzości Stanisława Ignacego Witkiewicza", Maria Birkenmajer, "Przegląd Humanistyczny" R.XVI (1972) : [recenzja] Bożena Wojnowska Maria Birkenmajer (aut. dzieła rec.) s. 211
Uniwersytet Warszawski Małgorzata Trzeciak s. 211-215
"Twórczość Juliusza Słowackiego. W stusiedemdziesięciolecie jego urodzin. Oryginalność - uniwersalność - recepcja" : Olsztyn, 21-23 XI 1989 Andrzej Kotliński s. 222-223
"Upływa szybko życie. Książka wspomnień", Witold Zechenter, Kraków 1971 : [recenzja] Janusz Stradecki Witold Zechenter (aut. dzieła rec.) s. 226
Uniwersytet Warszawski - Filia w Białymstoku Ryszard Chodźko s. 245-247
Bronisław Nadolski Jerzy Kasprzyk s. 246-251
"Dowód tożsamości", Stanisław Barańczak, "Twórczość" R.XXVII (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 248
Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie Tadeusz Januszewski s. 302-305
Nagroda Polskiego Pen-Clubu Aniela Piorunowa s. 305-307