Tytuł artykułu   (Znaleziono: 8321 artykułów) Autorzy Strony Czynności
Staropolszczyzna. s. 14-27
Czasopisma polskie z lat 1851-1918 w zbiorach Biblioteki IBL. s. 14-32
Staropolszczyzna. s. 20-40
Szkolenie kadr naukowych Instytutu Badań Literackich. s. 31-32
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 37-57
XXII Konferencja Teoretycznoliteracka Marek Zaleski s. 43-49
Zapowiedzi wydawnicze. s. 44-48
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. s. 46-58
Zakład Badań Prasoznawczych w Warszawie. s. 53-56
"Metodologia badań nad historią czytelnictwa" Krystyna Bednarska-Ruszajowa s. 62-64
Pozytywizm, Młoda Polska. s. 65-87
"Retorzy i retoryka renesansu i baroku" Barbara Falęcka s. 66-69
Indeks autorów opracowywanych. s. 96-98
Kolokwium poświęcone 130 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza Marta Zielińska s. 122-126
"Czas w powieściach Parnickiego", Małgorzata Czermińska, Wrocław 1972 : [recenzja] Ewa Szary Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 122
"Epicki kształt poematów historycznych Samuela Twardowskiego", Marian Kaczmarek, Wrocław 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 122
"Medytacje semantyczne. Jak ludzie opisuja uczucia", Anna Wierzbicka, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 5 : [recenzja] Ewa Szary Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 123
"O stylistyce utworów mówionych", Józef Mayen, Wrocław 1972 : [recenzja] Ewa Szary Józef Mayen (aut. dzieła rec.) s. 124
"Romantyzm i narodziny nowoczesności", Juliusz Starzyński, Warszawa 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Juliusz Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 124
"Formy przebiegu narracji", Eberhard Lammert, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Eberhard Lammert (aut. dzieła rec.) s. 124
"Definiowanie znaczeń leksykalnych jako zagadnienie semantyki teoretycznej", Jurij D. Apresjan [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] J. P. Jurij D. Apresjan (aut. dzieła rec.) s. 126
"Próba objaśniająco-kombinatorycznego słownika języka rosyjskiego", Jurij D. Apresjan, Igor A. Mielczuk, Aleksander K. Żółkowski [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Jerzy Faryno Jurij D. Apresjan (aut. dzieła rec.) Igor A. Mielczuk (aut. dzieła rec.) Aleksander K. Żółkowski (aut. dzieła rec.) s. 126
"O opisie semantycznym haseł czasownikowych", Irena Bellert, Zygmunt Saloni [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Irena Bellert (aut. dzieła rec.) Zygmunt Saloni (aut. dzieła rec.) s. 128
"O wyrażeniach oznaczających zmianę", Andrzej Bogusławski [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Andrzej Bogusławski Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 128
"O semantycznej reprezentacji niektórych wyrażeń metaforycznych", Teresa Dobrzyńska [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 130
"Struktura głęboka wykładnika >>jeśli..., to...<<", Jerzy Faryno [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Jerzy Faryno Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 130
"O łączliwości słowa >>gorąco<<", Elżbieta Janus [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Janus Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) s. 132
"Próba leksykograficznego opisu znaczeń grupy rosyjskich słów oznaczających uczucia", Lidia Jordanskaja [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Jadwiga Wajszczuk Lidia Jordanskaja (aut. dzieła rec.) s. 132
"O znaczeniu czasowników odimiennych", Stanisław Karolak [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Stanisław Karolak Stanisław Karolak (aut. dzieła rec.) s. 134
"O określeniu większej Elżbieta Janus Igor A. Mielczuk (aut. dzieła rec.) s. 134
"Świat >>Sonetów krymskich<< Adama Mickiewicza", Stanisław Makowski, Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 135
"Przeobrażenia nowoczesnej powieści", Erich Kahler, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Erich Kahler (aut. dzieła rec.) s. 135
Skróty nazw placówek naukowych. s. 137-138
"Inteligencja i szafot", Albert Camus, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Albert Camus (aut. dzieła rec.) s. 139
"Poeta-malarz: studium o Stanisławie Wyspiańskim", Taduesz Makowiecki, Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Taduesz Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 143
"Wprowadzenie", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 146
"Hugo", Georges Poulet, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Georges Poulet (aut. dzieła rec.) s. 146
"O języku "lingwistycznej" poezji, Tymoteusza Karpowicza", Hanna Walińska, "Nurt" nr 3 (1971) : [recenzja] Ewa Szary Hanna Walińska (aut. dzieła rec.) s. 152
"O "Źwierzyńcu" Mikołaja z Nagłowic", Jerzy Starnawski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 154
"Ksiądz Pleban" Józefa Kossakowskiego wobec doświadczeń Rzeczypospolitej Pawłowskiej", Mieczysław Motyka, Rzeszów 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Mieczysław Motyka (aut. dzieła rec.) s. 159
"Odrodzona i Niepodległa - w literaturze" Ewa Nodzyńska s. 166-176
Katedra Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu "La Sapienza" w Rzymie Andrzej Litwornia s. 169-175
"Niektóre zagadnienia kultury polskiej okresu średniowiecza i renesansu w sądach i ocenie J. Lelewela", Zbigniew Wolff, Rzeszów 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Zbigniew Wolff (aut. dzieła rec.) s. 173
Uniwersytet Warszawski Ewa Odachowska-Zielińska s. 183-185
Katolicki Uniwersytet Lubelski. s. 183-188
Uniwersytet Łódzki Irena Urbaniakowa s. 188-194
"Zbiór pieśni mazurskich Józefa Gąsiorowskiego", Stanisław Świrko [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 207
"Filozof zamurowany", Jacek Trznadel, "Tworczość", R. 26 (1970), nr 12 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 220
"Przyboś wobec Mickiewicza", Danuta Zamącińska, "Roczniki Humanistyczne" T.XVIII (1970) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Danuta Zamącińska (aut. dzieła rec.) s. 240
Uniwersytet Warszawski. s. 243-245