Tytuł artykułu   (Znaleziono: 8321 artykułów) Autorzy Strony Czynności
"Gradacja: studium z semantyki", Edward Sapir [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Jadwiga Wajszczuk Edward Sapir (aut. dzieła rec.) s. 136
"O >>podziwie<< i >>zachwycie<<", Jadwiga Wajszczuk [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Jadwiga Wajszczuk Jadwiga Wajszczuk (aut. dzieła rec.) s. 136
"W poszukiwaniu semantycznego modelu czasu i przestrzeni", Anna Wierzbicka [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 138
"Kupić, sprzedać, zarobić, ukraść", Zofia Zaron [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Zofia Zaron Zofia Zaron (aut. dzieła rec.) s. 138
"Doświadczenie dekadencji w powieściach Stanisława Ignacego Witkiewicza", Jan Błoński [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 140
"Witkacy jako pantagruelista", Michał Głowiński [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Bożena Wojnowska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 140
    Zacytuj
  • Udostępnij
"System >>Ontologii Ogólnej<< czyli >>Ogólnej Nauki o Istnieniu<< Stanisława Ignacego Witkiewicza", Bohdan Karol Michalski [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Bohdan Karol Michalski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Powieść jako wypowiedź filozoficzna", Krzysztof Pomian [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Krzysztof Pomian (aut. dzieła rec.) s. 142
"Pojęcie Czystej Formy", Konstanty Puzyna [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 144
"Witkacy - teoretyk groteski", Lech Sokół [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 144
"O polemice literackiej w powieści", Danuta Danek, Warszawa 1972 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 145
"O tytule utworu literackiego",Danuta Danek, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 145
"Deformacja, rzeczywistość i >>Szewcy<<", Jerzy Ziomek [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 146
"Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze. (Fragmenty)", Hans Robert Jauss, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Hans Robert Jauss (aut. dzieła rec.) s. 147
"Problemy strukturowania tekstu", Julia Kristeva, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Julia Kristeva (aut. dzieła rec.) s. 147
"Personalne dossier dramatów Witkacego", Jerzy Ziomek [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 148
"Stylizacja biblijna w >>Pieśniach muz sarmackich<< Jana Jurkowskiego", Maria Eustachiewicz, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Teresa Lancholc Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 148
"Fabulatorzy", Robert Scholes, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Ignacy Sieradzki Robert Scholes (aut. dzieła rec.) s. 149
"Wskazówki do historii pojęcia wyobraźni", Jean Starobiński, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jean Starobiński (aut. dzieła rec.) s. 149
"Pieśń żołnierza Adama Mickiewicza", Władysław Leśniak, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Władysław Leśniak (aut. dzieła rec.) s. 150
"Teoria literatury w Polsce w latach 1945-1970", Jan Trzynadlowski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Krytyka muzyczna a poetyka muzyki", Michał Bristiger, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Michał Bristiger (aut. dzieła rec.) s. 151
"Próba rekonstrukcji podstaw języka poetyckiego (na podstawie wiersza Eugeniusza Winokurowa)", Jerzy Faryno, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 151
"Problem badania stylu metodą statystyczną na przykładzie >>Marii<< A. Malczewskiego i >>Wacława<< J. Słowackiego", Maria Zembaty-Michalakowa, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Maria Zembaty-Michalakowa (aut. dzieła rec.) s. 152
"Narrator, iluzjonizm, wieloznaczność", Lech Budrecki, "Miesięcznik Literacki", T. 7 (1972), nr 11 : [recenzja] Jacek Trznadel Lech Budrecki (aut. dzieła rec.) s. 152
"Dwie krytyki:>>krytyczna<< i >>komentująca<<", Wiesław Juszczak, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Wiesław Juszczak (aut. dzieła rec.) s. 153
"O >>śmierci<< C.K. Norwida. (Z zagadnień semantyki poetyckiej)", Stefan Sawicki, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 153
"W kręgu >>Płomieni<<", Marta Wyka, "Miesięcznik Literacki", T. 7 (1972), nr 11 : [recenzja] Jacek Trznadel Marta Wyka (aut. dzieła rec.) s. 154
"Adaptacje dzieła literackiego. Teatr, film, radio i telewizja", Krystyna Laskowicz, "Nurt", nr 1 (1972) : [recenzja] Marian Rawiński Krystyna Laskowicz (aut. dzieła rec.) s. 154
"Kino autotematyczne (na przykładzie filmu Andrzeja Wajdy >>Wszystko na sprzedaż<<), Tadeusz Szczepański, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Tadeusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 155
"O historii literatury z perspektywy czytelnika", Harald Weinrich, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Harald Weinrich (aut. dzieła rec.) s. 155
"Poeta wobec współczesności", Edward Balcerzan, Zbigniew Herbert, Jacek Łukasiewicz, "Odra", T. 12 (1972), nr 11 : [recenzja] Marek Gumkowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) Zbigniew Herbert (aut. dzieła rec.) Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 156
"Stopień zero stylu", Roland Barthes, "Odra", T. 12 (1972), nr 11 : [recenzja] Roland Barthes Marek Gumkowski s. 156
"Barok", Czesław Hernas, Warszawa 1973 : [recenzja] Teresa Michałowska Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 157
"Barok", Alojzy Sajkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 157
"O rzekomych autografach Samuela Twardowskiego", Władysław Magnuszewski, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Władysław Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 159
"Elizabeth Rowe, prekursorka europejskiego preromantyzmu na łamach monitorowych i jej tłumacz. Z warsztatu bibliografa "Monitora"(5)", Elżbieta Aleksandrowska, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) s. 159
"Sielanka końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieju wobec polskiej tradycji gatunku", Anna Dobakówna, "Roczniki Humanistyczne" T.XVIII (1970) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Anna Dobakówna (aut. dzieła rec.) s. 160
"W kręgu narodzin polskiej powieści psychologicznej. (Studia o prozie narracyjnej Ludwika Sztyrnera)", Zdzisław Mrozek, Bydgoszcz 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zdzisław Mrozek (aut. dzieła rec.) s. 161
"Narodziny i rozwój pierwiastka psychologicznego w polskiej prozie narracyjnej", Zdzisław Mrozek [w:] "Z problematyki gatunków i prądów literackich XIX i XX wieku"(red. nauk. J. Konieczny), Bydgoszcz 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zdzisław Mrozek (aut. dzieła rec.) s. 161
"Wiersze sieroce Lenartowicza", Maria Janion, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Janina Kamionkowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 163
"Bezradna angelologia czyli brakujący komentarz do w. 35-38 w Prologu "Dziadów" cz. III", Marian Kwaśny, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Marian Kwaśny (aut. dzieła rec.) s. 163
">>Sonety pełtewne<< czyli walka z romantyczną konwencją", Anna Opacka, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Anna Opacka (aut. dzieła rec.) s. 165
"Czyja lirenka?", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Darwin Norwida", Elżbieta Feliksiak, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) s. 167
"Stawrogin", Ryszard Przybylski, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 167
"Utopia Młodej Polski", Bogdan Rogatko, Łódź 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Bogdan Rogatko (aut. dzieła rec.) s. 169
"Model fabularny polskich ballad ludowych", Jadwiga Jagiełło [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jadwiga Jagiełło (aut. dzieła rec.) s. 197
"Przegląd periodyków fachowych w Królestwie Polskim / 1864-1885 Andrzej Notkowski Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 208
"Rozwój drukarstwa prasowego i układu graficznego prasy polskiej do roku 1939", Bartłomiej Golka, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T.X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Bartłomiej Golka (aut. dzieła rec.) s. 234