Tytuł artykułu   (Znaleziono: 8321 artykułów) Autorzy Strony Czynności
"Małe i wielkie metafory", Maria Grzędzielska, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Maria Grzędzielska (aut. dzieła rec.) s. 103
"Problem miejsc niedookreślenia w dziele literackim", Henryk Markiewicz, "Ruch Literacki" R.XIII (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 119
"O kategorii osobowości w badaniach literackich", Zdzisław Łapiński, Lublin 1971 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 120
"Z epoki renesansu, reformacji i baroku. Prądy, idee, ludzie, książki", Henryk Barycz, Warszawa 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 123
"Językowe podstawy poetyki Tadeusza Różewicza", Heinrich Olschowsky, "Pamiętnik Literacki" R.63 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 146
"Między chaosem a formą", Jerzy Jarzębski, "Ruch Literacki" R. 13 (1972) : [recenzja] Jacek Trznadel Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Z zagadnień literackości tekstu", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 152
"Młodzieńcza korespondencja Józefa Weyssenhoffa z Konstantym Marianem Górskim. 1876-1885", Irena Szypowska, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Irena Szypowska (aut. dzieła rec.) s. 169
">>Siostry<< Conrada", Zdzisław Najder, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Zdzisław Najder (aut. dzieła rec.) s. 171
"Ludzie i prapremiery", Witold Filler, Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Witold Filler (aut. dzieła rec.) s. 171
"Czwarta ściana. Szkice z teatru 1967-1971", Zygmunt Greń, Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zygmunt Greń (aut. dzieła rec.) s. 173
"Szkoła stylu. Eseje o tradycji poezji europejskiej", Zygmunt Kubiak, Warszawa 1972 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Zygmunt Kubiak (aut. dzieła rec.) s. 173
"Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym", Zbigniew Osiński, Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 175
"Szesnastowieczne gazety ulotne polskie i Polski dotyczące. Rys historyczny", Konrad Zawadzki, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. 11 (1972) : [recenzja] Andrzej Notkowski Konrad Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 176
"Żywe źródła. Szkice literackie", Marian Piechal, Warszawa 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 177
"Legenda romantyczna i szydercy", Marta Piwińska, Warszawa 1973 : [recenzja] Jacek Trznadel Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki", Warszawa 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska B. Faron (aut. dzieła rec.) s. 179
"Rok 1846 w literackiej legendzie", Marian Rawiński [w:] Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Marian Rawiński (aut. dzieła rec.) s. 180
"Matecznik literacki", Arttur Sandauer, Kraków 9172 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Arttur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 181
"Postawy młodzieży", Anna Grajewska [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Anna Grajewska (aut. dzieła rec.) s. 183
"Utopia postaci doskonałej", Michał Komar [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Michał Komar (aut. dzieła rec.) s. 183
"Literatura i polityka", Leon Kruczkowski,Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Leon Kruczkowski (aut. dzieła rec.) s. 183
"Wzory osobowe robotnika. Głos socjologa", Salomea Kowalewska [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Salomea Kowalewska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Środowisko robotnicze. Głos socjologa", Jolanta Kulpińska [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Jolanta Kulpińska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Tematyka pracy", Michał Masłowski [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Michał Masłowski (aut. dzieła rec.) s. 187
"Tematyka wiejska w prozie współczesnej", Zygmunt Ziątek [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 187
"Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza,", Stanisław Pigoń, Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 189
"Pamiętnik Stanisława Pigonia. Wstępna charakterystyka", Stanisław Dąbrowski [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki", Ignacy Krasicki, Kraków 1973 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) s. 190
"Korespondencja", Maria Konopnicka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 190
"Stanisława Pigonia relacja o Sachsenhausen", Michał Głowiński [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Michał Głowiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 191
"Stanisław Pigoń, wydawca naukowy i tekstolog", Zbigniew Goliński [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Zbigniew Goliński Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 191
"Twórczość nowelistyczna Ignacego Maciejowskiego-Sewera", Eugenia Łoch, Wrocław 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Eugenia Łoch (aut. dzieła rec.) s. 192
"Stanisław Pigoń jako badacz literatury ludowej", Jadwiga Kuciaska [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jadwiga Kuciaska s. 193
"O pisarstwie Stanisława Pigonia. Rekonesans", Jerzy Kwiatkowski [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jerzy Kwiatkowski s. 193
"Bolesław Prus", Teresa Tyszkiewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Teresa Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 194
"Stanisław Pigoń w kręgu Młodej Polski", Henryk Markiewicz [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 195
"Stanisław Pigoń jako wychowawca i pedagog", Julian Maślanka [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 195
"Pigoniowe spotkania ze staropolszczyzną", Jan Okoń [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Jan Okoń (aut. dzieła rec.) s. 197
"Studia fredrowskie Stanisława Pigonia", Mieczysław Piszczkowski [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"O badaniach Stanisława Pigonia nad literaturą romantyczna", Rościsław Skręt [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Rościsław Skręt (aut. dzieła rec.) s. 199
"Stanisław Pigoń jako badacz Mickiewicza", Zofia Stefanowska [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Zofia Stefanowska Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 199
"Stanisław Pigoń. Próba rekonstrukcji osobowości", Kazimierz Wyka [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Ksenia Kostenicz Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 201
"Wspólne elementy w kierunkach literackich XX stulecia", Henryk Dubowik [w:] "Z problematyki gatunków i prądów literackich XIX i XX wieku (red nauk. J. Konieczny)", Bydgoszcz 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Henryk Dubowik (aut. dzieła rec.) s. 201
"Przekłady Adama Grzymały-Siedleckiego.(Próba rekonesansu)", Władysław Nowacki [w:] "Z problematyki gatunków i prądów literackich XIX i XX wieku (red nauk. J. Konieczny)", Bydgoszcz 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Władysław Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 205
"Spór Asklepiadesa z Hipokratesem", Piotr Matywiecki, "Teksty" nr 4 (1972) : [recenzja] M. P. Piotr Matywiecki (aut. dzieła rec.) s. 205
"Przyczynek do dziejów prasy we Wrocławiu w okresie pionierskim", Jerzy Mizia, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 10 (1971), z. 4 : [recenzja] Andrzej Notkowski Jerzy Mizia (aut. dzieła rec.) s. 213
"Leon Chwistek. Biografia artysty / 1884-1944 Janusz Stradecki Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 214
"Strategia Diogenesa", Jan Błoński, "Twórczość" R. XXVIII (1972) : [recenzja] Jacek Trznadel Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 217
"Motyw śmierci w poezji Haliny Poświatowskiej", Barbara Markiewiczówna, Kraków 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Barbara Markiewiczówna (aut. dzieła rec.) s. 223