Tytuł artykułu   (Znaleziono: 8321 artykułów) Autorzy Strony Czynności
Informacje szczegółowe o katedrach historii literatury polskiej i teorii literatury Uniwersytetów, Wyższych Szkół Pedagogicznych oraz Instytutu Badań Literackich. s. 5-22
Seminarium poświęcone zagadnieniom wersologii i folkloru w Instytucie Badań Literackich. s. 8-9
Edycja krytyczna dzieł A. Mickiewicza : prace przygotowawcze. s. 11-13
Z prac Zakładu Literatury Oświecenia. s. 15-19
Staropolszczyzna. s. 16-29
Rozprawy doktorskie : streszczenia autoreferatów. s. 16-24
Sesja Naukowa w 400-lecie śmierci Mikołaja Reja. s. 19-24
Emigracyjne rozrachunki z Wrześniem Rafał Habielski s. 23-33
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. s. 31-41
Streszczenia odczytów naukowych. s. 52-56
Mickiewicz - Blätter. s. 65
Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego. s. 65-68
"Bezdogmatowcy i melancholicy", Henryk Markiewicz, "Miesięcznik Literacki" R.VII (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 93
"Literatura widziana poprzez film i telewizję", Jan Trzynadlowski [w:] "Litteraria.Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 93
"Taniec i śmiech w poezji Leśmiana", Eugeniusz Czaplejewicz, "Miesięcznik Literacki" R. 7 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 106
Komunikat Biblioteki Narodowej. s. 106-108
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. s. 109-114
"Ballada", Ireneusz Opacki, Czesław Zgorzelski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 115
"Charakteryzacja językowa postaci w powieści polskiej w latach 1800-1831", Halina Cieślakowa, Gdańsk 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Halina Cieślakowa (aut. dzieła rec.) s. 115
"O strukturze akapitu", Jelena Paduczewa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Jelena Paduczewa (aut. dzieła rec.) s. 116
">>Żywot Józefa...<< Mikołaja Reja. Studium porównawcze", Maria Adamczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 121
"O przekształceniu znaków w tekście literackim", Maria Renata Mayenowa, Lublin 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 124
"Ignacy Krasicki. Monografia literacka", Mieczysław Piszczkowski, Kraków 1969 : [recenzja] Zbigniew Goliński Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 131
"O gatunkach polskiej poezji futurystycznej. (Komunikat)", Grzegorz Gazda [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Szary Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 132
Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w. Franciszek Pepłowski s. 135-142
"Dynamika rozwoju piśmiennictwa polskiego od połowy XVI do końca XVII wieku", Władysław Korotaj [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Władysław Korotaj Władysław Korotaj (aut. dzieła rec.) s. 140
Metodyka nauczania. s. 142-146
"O pojęciu tekstu", Jurij M. Lotman, "Pamiętnik Literacki" R.63 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Jurij M. Lotman (aut. dzieła rec.) s. 144
Polonistyka za granicą. s. 147-168
"Parenetyka, jej tradycje i znaczenie w literaturze staropolskiej", Hanna Dziechcińska [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 152
"Pozytywizm", Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 157
"O Michale Pontanusie", Halina Kamińska, Rzeszów 1970 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Halina Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Renesans tradycji barskiej w literaturze Sejmu Wielkiego i Insurekcji Kościuszkowskiej", Mieczysław Klimowicz [w:] "Przemieny tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 170
">>Podróże<< na łamach warszawskiej prasy literackiej lat 1815-1822", Władysław Dynak, Wrocław 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Władysław Dynak (aut. dzieła rec.) s. 172
"Cypriana Norwida teatr bez teatru", Kazimierz Braun, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Kazimierz Braun (aut. dzieła rec.) s. 174
"Reżyserska ręka Norwida", Irena Sławińska, Kraków 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Wyspiański. Studia o dramatach", Jan Nowakowski, Kraków 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Teatr mały" i "Teatr ogromny", Dobrochna Ratajczak, "Nurt" nr 2 (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 183
Metodyka nauczania. s. 187-194
"Stan i problematyka badań nad twórczością Antoniego Sygietyńskiego", Eleonora Udalska, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Eleonora Udalska (aut. dzieła rec.) s. 191
"Wycieczki w dwudziestolecie : o dramacie międzywojennym", Maria Czanerle, Warszawa 1970 : [recenzja] Marian Rawiński Maria Czanerle (aut. dzieła rec.) s. 193
"Wędrując po tematach. T. 1. Czasy, t. 2. Puścizna, t. 3. Muzy", Kazimierz Wyka, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 195
"O romantyczności antyromantyków", Alina Nofer-Ładyka [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Nofer-Ładyka (aut. dzieła rec.) s. 204
"Dzieła zebrane", Edward Szymański, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Edward Szymański (aut. dzieła rec.) s. 204
"Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut. T. 9, Romantyzm", Warszawa 1972 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa s. 218
"Tadeusz Różewicz", Henryk Vogler, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Henryk Vogler (aut. dzieła rec.) s. 224
"Głos Więźnia" - gazeta socjalistyczna w Cytadeli Warszawskiej", Ewa Notkowska, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T.X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Ewa Notkowska (aut. dzieła rec.) s. 232
"Prymitywizm w kręgu Czartaka", Jan Prokop [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 238
"Kształtowanie rzeczywistości scenicznej w teatrze S. I. Witkiewicza", Lech Sokół, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 4 : [recenzja] Bożena Wojnowska Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 244
"Literatura rosyjska w polskich wydawnictwach międzywojennych (1919-1939). Bibliografia", Halina Stochel [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Halina Stochel (aut. dzieła rec.) s. 254