Tytuł artykułu   (Znaleziono: 8321 artykułów) Autorzy Strony Czynności
Pracownia Literatury Staropolskiej Teresa Michałowska s. 1-3
Ogólne. s. 5-20
Ogólne. s. 5-18
Zagadnienia Języka Literackiego i Historii Form Literackich. s. 5-14
Z prac Działu Bibliografii Nowszej. s. 8-10
Zespół Historii Literatury Okresu Pozytywizmu Grażyna Borkowska s. 16-19
Z najnowszych wydawnictw Instytutu Badań Literackich. s. 25-29
Zespół Psychosocjologii Literatury Zofia Stefanowska s. 34-37
Pracownia Literatury Ludowej Helena Kapełuś s. 37-38
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 39-42
Teoria literatury. s. 45-56
"Z badań nad kulturą umysłową i literacką na Pomorzu lat 1920-1939" Jan Data s. 46-50
Międzynarodowy Kongres Bajkoznawczy a najbliższe zadania folklorystyki polskiej. s. 49-50
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. s. 58-71
"Przegląd Humanistyczny" s. 70-71
"Literatura Polski Ludowej 1945-1985" Tomasz Wójcik s. 71-81
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyzszej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. s. 75-83
"Literatura widziana poprzez film i telewizję", Jan Trzynadlowski [w:] "Litteraria.Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 93
Sekcja Filologii Polskiej Katol. Uniwersytetu Lubelskiego. s. 97-102
"Mesjanizm i słowianofilstwo" Maria Cieśla-Korytowska s. 99-101
"Biuletyn Polonistyczny" Krystyna Sierocka s. 105-107
">>Żywot Józefa...<< Mikołaja Reja. Studium porównawcze", Maria Adamczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 121
"Staropolska kultura rękopisu" Mariusz Kazańczuk s. 122-130
"O przekształceniu znaków w tekście literackim", Maria Renata Mayenowa, Lublin 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 124
Polonistyka w INALCO w Paryżu Franciszek Ziejka s. 130-134
"O gatunkach polskiej poezji futurystycznej. (Komunikat)", Grzegorz Gazda [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Szary Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 132
"Badania literackie wobec psychologii". s. 136-139
"O pojęciu tekstu", Jurij M. Lotman, "Pamiętnik Literacki" R.63 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Jurij M. Lotman (aut. dzieła rec.) s. 144
Polskie publikacje Roku Szekspirowskiego. s. 144-146
Materiały nadesłane. s. 146
"Parenetyka, jej tradycje i znaczenie w literaturze staropolskiej", Hanna Dziechcińska [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 152
"Pozytywizm", Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 157
"O Michale Pontanusie", Halina Kamińska, Rzeszów 1970 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Halina Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 164
Indeks nazw osobowych Julia Pitera s. 167-267
"Renesans tradycji barskiej w literaturze Sejmu Wielkiego i Insurekcji Kościuszkowskiej", Mieczysław Klimowicz [w:] "Przemieny tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 170
">>Podróże<< na łamach warszawskiej prasy literackiej lat 1815-1822", Władysław Dynak, Wrocław 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Władysław Dynak (aut. dzieła rec.) s. 172
"Cypriana Norwida teatr bez teatru", Kazimierz Braun, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Kazimierz Braun (aut. dzieła rec.) s. 174
"Trzej poeci późnego baroku: Wespazjan Kochowski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Wacław Potocki" Dorota Gostyńska s. 176-184
"Reżyserska ręka Norwida", Irena Sławińska, Kraków 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Wyspiański. Studia o dramatach", Jan Nowakowski, Kraków 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 180
Uniwersytet Szczeciński Jerzy Jarowiecki s. 181-184
Od redakcji. s. 183
"Wędrując po tematach. T. 1. Czasy, t. 2. Puścizna, t. 3. Muzy", Kazimierz Wyka, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 195
Wydawnictwo Literackie Janina Bahr Bogdan Rogatko s. 201-209
"O romantyczności antyromantyków", Alina Nofer-Ładyka [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Nofer-Ładyka (aut. dzieła rec.) s. 204
"Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut. T. 9, Romantyzm", Warszawa 1972 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa s. 218
"Tadeusz Różewicz", Henryk Vogler, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Henryk Vogler (aut. dzieła rec.) s. 224
"Prymitywizm w kręgu Czartaka", Jan Prokop [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 238
"Kształtowanie rzeczywistości scenicznej w teatrze S. I. Witkiewicza", Lech Sokół, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 4 : [recenzja] Bożena Wojnowska Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 244
"Literatura rosyjska w polskich wydawnictwach międzywojennych (1919-1939). Bibliografia", Halina Stochel [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Halina Stochel (aut. dzieła rec.) s. 254