Tytuł artykułu   (Znaleziono: 8321 artykułów) Autorzy Strony Czynności
Rada naukowa IBL PAN. s. 1-4
Ogólne. s. 5-13
Od Redakcji. s. 5
Z prac Działu Dokumentacji Literackiej XX w. Instytutu Badań Literackich. s. 8-11
Zakład Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Stanisław Morawski s. 10-12
Konferencja poetyki (21-28.IX.1961). Anna Wierzbicka s. 15-18
Staropolszczyzna. s. 16-31
Streszczenia prac doktorskich Edward Biłoś Barbara Bobrowska Andrzej Borowski Paul Coates Oskar Stanisław Czarnik Barbara Czwórnóg-Jadczak Barbara Domańska Józef Dużyk Barbara Falecka Elżbieta Feliksiak Maria Garbaczowa Jan Godyń Andrzej Krzysztof Guzek Józef Hodyl Józef Japola Norbert Kornillowicz Krzysztof Maciej Krasuski Marek Kędzierski Krystyna Laskowicz Magdalena Lubelska Bogumiła Malek Elżbieta Malinowska Henryk Michalski Leonard Neuger Józef Pałka Dorota Piasecka Jurand Sanach Krzysztof Stepnik Maria Barbara Stykowa Jadwiga Szymkowska Jacek Wojciechowski Monika Ziółek Aleksandra Ziółkowska Michał Zięba s. 17-131
Streszczenia prac doktorskich Józef Ambroszko Alicja Baluch Zofia Brzuchowska Miłosława Bukowska Stanisław Cieślak Barbara Dumania Czesław Dutka Bożena Garszczyńska Łucja Ginkowa Wojciech Gutowski Andrzej Konkowski Barbara Kubicka-Czekaj Alicja Kurkowa Tadeusz Lewaszkiewicz Maria Marcjan Anna Mazanek Anna Nasalska Barbara Niemiec Maria Prussak Zygmunt Sibiga Alina Siomkajło Anna Sobolewska Andrzej Stoff Zdzisław Szeląg Eugenia Sławińska Eugenia Ulczinaite Marian Ursel Zofia Wójcicka Jolanta Ługowska Joanna Ślósarska Dobrosława Świerczyńska s. 18-117
Instytut Filologii Polskiej UMK w Toruniu Irena Burzacka-Branach s. 24-25
Stan organizacyjny uniwersyteckich katedr historii literatury polskiej w r. akadem. 1960 s. 26
"Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska" - Toruń Czesław Niedzielski s. 30-31
O olimpiadach polonistycznych Sławomir Głowacki s. 30-41
Studencka Sesja Staropolska Ryszard Montusiewicz s. 36-38
Zakład Filologii Polskiej WSP w Szczecinie B. Twardochleb s. 40-41
Jan Kochanowski 1584-1984: epoka - twórczość - recepcja Adam Karpiński s. 42-57
Sprawozdania z podróży naukowych Feliksa Lichodziejewska Janusz Pelc Stefan Żółkiewski s. 43-45
Powieść naturalistyczna we Francji i w Polsce. s. 46-48
Konferencja ku czci Aleksandra Brücknera w Berlinie Dietrich Scholze s. 49-52
Romantyzm. s. 54-77
"W kręgu poezji i prozy staropolskiej" Katarzyna Mroczek s. 56-61
Bruno Schulz : sprawozdanie z sesji naukowej Uniwersytetu Śląskiego Wojciech Ligęza s. 58-59
Zapowiedzi wydawnicze. s. 64-68
Maria Konopnicka we Włoszech. s. 83
Polskie edytorstwo naukowe w okresie powojennym Aniela Piorunowa s. 84-94
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Henryk Dubowik s. 95-96
Katedra Teorii Literarury Uniwersytetu Warszawskiego Ryszard Handke s. 95-101
Zebranie poświęcone działalności naukowej i dydaktycznej Jadwigi Pietrusiewiczowej s. 98-99
"Biuletyn Polonistyczny" Krystyna Sierocka s. 105-107
Mickiewicz - Blätter. s. 106-107
Pamiętnik Literacki, zesz. 2 s. 108
Polonistyka Jugosłowiańska (Ljubljana) Urszula Kowalska s. 111-113
Indeks autorów opracowywanych. s. 114
Korespondencja Aniela Piorunowa Bogdan Zakrzewski s. 114-117
Noty informacyjne. s. 119
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. s. 126-132
Stanisław Jodłowski Zofia Kurzowa s. 132-135
Z prac Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. s. 134-137
Folklorystyka. s. 160-161
Uniwersytet Śląski w Katowicach (1982-1983) Antoni Gazda Ewa Pytasz s. 160-169
Konkurs. s. 186-187
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku Edward Homa s. 200-201
Irena Rostkowska Krystyna Korotajowa s. 211-213
Materiały nadesłane. s. 217-218
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Antoni Jopek s. 227-235
Wyższa Szkola Pedagogiczna w Opolu Adela Kozołubowa s. 236
"Struktura tekstu - typy tekstów" : Warszawa, 25-26 X 1990 Teresa Dobrzyńska s. 243-247
Polonistyka w Aix-en-Provence Maria Szopryczyńska Charles Zaremba s. 258-264
Perspektywy badań śląskotwórczych w zakresie literatury, języka i folkloru Adela Kozołubowa s. 278-279
Struktura tekstu spójnego Teresa Dobrzyńska s. 285-287