Tytuł artykułu   (Znaleziono: 106 artykułów) Autorzy Strony Czynności
Iza Bieżuńska-Małowist (1917-1995) Adam Łukaszewicz s. 7-9
Problematyka bałtycka w nowszej historiografii portugalskiej Marian Małowist s. 12-22
O społecznych aspektach wczesnej ekspansji kolonialnej Marian Małowist s. 20-38
"Recueil de documents relatifs á l'histoire de l'industrie drapière en Flandre", 2-me partie "Le Sud-Ouest de la Flandre depuis l'époque bourguignonne", par Henri E. De Sagher, Bruxelles 1951 : [recenzja] Marian Małowist Henri E. De Sagher (aut. dzieła rec.) s. 100-101
Kwestja bałtycka w. XVI i XVII w świetle nowszej literatury szwedzkiej Marian Małowist s. 104-122
"The English Rising of 1381", A. H. Hilton and H. Fagan, London 1950 : [recenzja] Marian Małowist H. Fagan (aut. dzieła rec.) A. H. Hilton (aut. dzieła rec.) s. 136-139
Podstawy gospodarcze przywrócenia jedności państwowej Pomorza Gdańskiego z Polską w XV w. Marian Małowist s. 141-187, 536-538
Bibliografia prac Izy Bieżuńskiej-Małowist za lata 1988-1995 Włodzimierz Lengauer Krystyna Stebnicka s. 151-153
Pamięci Izy Bieżuńskiej-Małowist, historyka niewolnictwa, niezawodnego przyjaciela Pierre Lévêque Andrzej Wyrobisz (tłum.) s. 159-160, 489
Z problematyki badań nad niewolnictwem w starożytności. Na marginesie prac o niewolnictwie Profesor Izabeli Bieżunskiej-Małowist Józef Wolski s. 161-168, 489
Fundusz Nagrody Naukowej im. prof. dr. Mariana Małowista. s. 170
"L'esclavage dans l'Égypte gréco-romaine, Première partie: Période Ptolémaïque", Iza Bieżuńska-Małowist, Wrocław [etc.] 1974 : [recenzja] Jerzy Kolendo Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Croissance et regression en France : XVI-XVI siècles", Marian Małowist, Paris 1972 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej", pod red. I. Bieżuńskiej-Małowist, Warszawa 1991 : [recenzja] Jan Tyszkiewicz I. Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 184-192
"Zur Getreidepolitik Oberitalienischer Städte im 13. Jahrhundert", Hans Conrad Peyer, Wien 1950 : [recenzja] Marian Małowist Hans Conrad Peyer (aut. dzieła rec.) s. 193-195
Seminarium Mariana Małowista Henryk Samsonowicz s. 195-203
"De Oosterse Handel te Amsterdam : Het oudst bewaarde koopmansboek van een amsterdamse vennostschap betreffende de handel op de Oostzee 1485-1490", N. W. Posthumus, Lejda 1953 : [recenzja] Marian Małowist N. W. Posthumus (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Niewolnicy urodzeni w domu (oίϰογενεΐς) i charakter pracy· niewolniczej w Egipcie rzymskim = The homebred slaves (οίϰογενείς) and the character of the slave labor in Roman Egypt", Iza Bieżuńska-Małowist, "Przegląd Historyczny", vol. 50, 1959, fasc. 3 : [recenzja] Henryk Kupiszewski Iza Bieżunska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 199
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Marian Małowist s. 213-214
Podziały gospodarcze i polityczne w Europie w średniowieczu i w dobie wczesnej nowożytności Marian Małowist s. 233-244
"Kaffa : kolonia genueńska na Krymie i problem wschodni w latach 1453-1475", Marian Małowist, Warszawa 1947 : [recenzja] Ludwik Kolankowski Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 277-281
Strefa południka 20: Mit czy rzeczywistość? Wokół problematyki badan porównawczych Mariana Małowista nad historią Europy Środkowowschodniej Igor Kąkolewski Krzysztof Olendzki s. 301-311
"English Villagers of the thirteenth Century", S. C. Homans, Cambridge Mass.; "Izsledowania po agrarnoi Anglii XIII w.", E. A. Kosminskij, Moskwa-Leningrad 1947 : [recenzja] Marian Małowist S. C. Homans (aut. dzieła rec.) E. A. Kosminskij (aut. dzieła rec.) s. 306-311
"La pensée et l'action économique du Cardinal de Richelieu", Henri Hauser, Paris 1944 : [recenzja] Marian Małowist Henri Hauser (aut. dzieła rec.) s. 320-321
„Europa i jej ekspansja XIV-XVII w.”, Marian Małowist, Warszawa 1993 : [recenzja] Jacek Adamczyk Krzysztof Kowalewski Igor Kąkolewski Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 321-324
"Wielkie państwa Sudanu Zachodniego w późnym średniowieczu", Marian Małowist, Warszawa 1964 : [recenzja] Tadeusz Łepkowski Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 323-328
„W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej”, red. I. Bieżuńska-Małowist, Warszawa 1991 : [recenzja] Tadeusz Kotula Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 353-356
"Survey of Polish Studies in Ancient History (1949-1952)", Iza Bieżuńska-Małowist, "Vestnik Drevnej Istorii", I, 1953 : [recenzja] Rafał Taubenschlag Iza Bieżunska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 365
"Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w połowie XV wieku", Marian Biskup, Warszawa 1959 : [recenzja] Marian Małowist Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 372-374
„Kobiety antyku. Talenty, ambicje, namiętności”, Iza Bieżuńska-Małowist, Warszawa 1993 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 391-392
Pamięci Profesora Mariana Małowista (1909-1988). s. 397-398
"La schiavitú nell'Egitto greco-romano", Iza Bieżuńska-Małowist, Roma 1984 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 415-416
Z listów do Izy Bieżuńskiej-Małowist Krystyna Stebnicka s. 451-467, 493
"Admiral of the Ocean Sea : A life of Christopher Columbus", Samuel Eliot Morison, v. I, Boston 1942 : [recenzja] Marian Małowist Samuel Eliot Morison (aut. dzieła rec.) s. 453-454
Kilka uwag do artykułu Piotra Hübnera Marian Małowist s. 483-491
"Europa a Afryka Zachodnia w dobie wczesnej ekspansji kolonialnej", Marian Małowist, Warszawa 1969 : [recenzja] Tadeusz Lewicki Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 549-557
Wokół handlu lewantyńskiego w późnym średniowieczu : (w związku z książką Eliyahu Ashtora, Levant trade in the later Middle Ages, Princeton N. J. 1983) Marian Małowist Eliyahu Ashtor (aut. dzieła rec.) s. 563-572
"Poglądy nobilitas okresu nerona i ich podłoże gospodarczo-społeczne", Iza Bieżuńska-Małowist, Warszawa 1952 : [recenzja] Marian Henryk Serejski Iza Bieżuńska-Małowist (aut. dzieła rec.) s. 578-581
"Faktoren der Preisbildung für Getreide und Wein in der Zeit von 800. bis 1350", Hans-Jürgen Schmitz, Stuttgart 1968 : [recenzja] Marian Małowist Hans-Jürgen Schmitz (aut. dzieła rec.) s. 580-584
"Beiträge zur Belgisch-Niederländischen Geschichte", Heinrich Sproemberg, Berlin 1959 : [recenzja] Marian Małowist Heinrich Sproemberg (aut. dzieła rec.) s. 582-585
"Sephardim auf der unteren Elbe : ihre Wirtschaftliche und politische Bedeutung von Ende des 16. bis zum Beginn der 18. Jahrhunderts", Herman Kellenbenz, Wiesbaden 1958 : [recenzja] Marian Małowist Herman Kellenbenz (aut. dzieła rec.) s. 586-588
Górnictwo w średniowiecznej Europie Środkowej i Wschodniej jako element struktur spoleczno-gospodarczych w XII-XV w. Marian Małowist s. 589-604
"Historia powszechna XIV-XV w. : wybór tekstów" oprac. M. Małowist przy udziale B. Geremka i A. Wyrobisza, Warszawa 1954 ; "Polska w okresie monarchii stanowej 1346-1454 : wybór tekstów" oprac. R. Heck, Warszawa 1955 : [recenzja] Ewa Maleczyńska Roman Heck (aut. dzieła rec.) Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 591-593
Kryzys feudalizmu w Zachodniej Europie w świetle dziejów rzemiosła i kwestia źródeł odrębnej problematyki polskiej : w związku z wydawnictwami: Marian Małowist, Studia z dziejów rzemiosła w okresie kryzysu feudalizmu w Zachodniej Europie w XIV i XV wieku, Warszawa 1954; tenże, Rzemiosło polskie w okresie Odrodzenia, Warszawa 1954 Kazimierz Tymieniecki s. 610-629
"Il Rinascimento e la crisi militare italiana", P. Pieri, Torino 1952 : [recenzja] Marian Małowist P. Pieri (aut. dzieła rec.) s. 612-617
Bibliografia prac Profesora Mariana Małowista za lata 1971-1988 Jacek Adamczyk Krzysztof Kowalewski s. 647-649
"Civilisation matériélle et capitalisme (XVe-XVIIIe siècle)", t. I, Fernand Braudel, Paris 1967 : [recenzja] Marian Małowist Fernand Braudel (aut. dzieła rec.) s. 691-696
Fundusz nagród imienia Profesora Mariana Małowista. s. 734
"Foundations of the Portuguese empire 1415-1580", Bailey W. Diffie, Georges D. Winius, Minneapolis 1977 : [recenzja] Marian Małowist Bailey W. Diffie (aut. dzieła rec.) Georges D. Winius (aut. dzieła rec.) s. 756-758
"Studi in onore di Gino Luzzatto" T. I-II, Mediolan 1949-1951 : [recenzja] Marian Małowist s. 834-839